Praca zespołowa: suwnice ABUS w tandemie z producentem stali


Culleré i Sala (www.culleresala.com) to hiszpańskie przedsiębiorstwo zlokalizowane w Polinyà, około 30 km na północ od Barcelony. Od ponad 30 lat spółka zajmuje się projektowaniem, planowaniem oraz produkcją i montażem w branży konstrukcji stalowych. Jednym z celów firmy jest dostarczanie klientom rozwiązań zoptymalizowanych pod względem jakości, ceny i terminów realizacji. Te trzy powiązane ze sobą czynniki traktowane są w Culleré i Sala jako zobowiązanie w stosunku do klienta. Spółka w ostatnich latach odnotowywała stały wzrost wartości zamówień w trzech głównych obszarach działalności, tj.: w budownictwie indywidualnym, modernizacji obiektów istniejących oraz w budownictwie przemysłowym.

Obecnie przedsiębiorstwo prowadzi szereg projektów inwestycyjnych w Hiszpanii oraz m.in. we Francji, Polsce, Meksyku i Kenii. Rozwój Culleré i Sala jest efektem konsekwentnego stosowania innowacyjnych koncepcji i zaangażowania w obsługę klienta, która znacznie wykracza poza standardową ofertę konstrukcji stalowych.

Produkcja i showroom – dwa w jednym

Na początku 2018 r. przedsiębiorstwo rozpoczęło użytkowanie nowych obiektów produkcyjnych o łącznej powierzchni 4 000 m2, uzupełnionych dodatkowo o 600 m2 powierzchni biurowej. Nowe budynki zaprojektowano jako przestrzeń otwartą dla klienta, z której można obserwować codzienną pracę Culleré i Sala. Obiekty produkcyjne służą więc również jako showroom, w którym każdy odwiedzający, np. projektant, dostawca czy inwestor, mogą się przyjrzeć stosowanym technologiom oraz przebiegowi poszczególnych etapów produkcji.

Suwnice pomostowe ABUS

W halach zainstalowano pięć jednodźwigarowych suwnic pomostowych ABUS najnowszej generacji, o udźwigach od 6,3 do 16 t i rozpiętościach od 14 do 21 m. Zastosowano suwnice typu ELK wyposażone w spawany dźwigar skrzynkowy, co stanowi optymalne rozwiązanie dla tego zakresu udźwigów i rozpiętości. Na zamówienie ABUS dostarczył je w kolorach korporacyjnych hiszpańskiego kontrahenta.

Dwie suwnice pracują w strefie cięcia, obróbki mechanicznej i śrutowania. Wyposażone są we wciągniki linowe o grupach natężenia pracy FEM 3m (odpowiednich dla wyższych zakresów i intensywności obciążeń). Suwnica o największej rozpiętości obsługuje stanowiska robocze na drugim etapie produkcji. Do załadunku transportów są wykorzystywane dwie suwnice o udźwigu po 16 t, każda wyposażona w dwie wciągarki linowe o udźwigu 8 t.

 Praca w tandemie

Wciągniki tych suwnic mogą pracować w tandemie w następujących konfiguracjach: po dwa wciągniki na każdym z mostów lub też wszystkie cztery wciągniki równocześnie. Innowacyjny system sterowania ABUControl, w który wyposażono suwnice, umożliwia konieczną do tych trybów pracy synchroniczną współbieżność. Zastosowana konfiguracja suwnic ABUS spełniła oczekiwania Culleré i Sala w zakresie transportu stalowych elementów o długości powyżej 30 m i szerokości ponad 4 m.

ABUControl daje możliwość korzystania z szeregu dodatkowych opcji, w tym z systemu zapobiegania kołysaniu ładunków, jak również napędów jazdy wózkiem i suwnicą z bezstopniową zmianą prędkości, np. kiedy transport ładunków wymaga szczególnych środków ostrożności. Przetwornik częstotliwości (falownik) pozwala na konfigurację w ramach ABUControl tzw. profili jazdy, dopasowanych do zmiennych warunków w hali oraz aktualnych wymagań operatora. W Culleré i Sala wszystkie pięć suwnic jest obsługiwanych poprzez nadajniki sterowania radiowego ABURemote „Button”, dzięki którym operatorzy sterują urządzeniami z bezpiecznej lokalizacji, utrzymując dobrą widoczność niezależnie od aktualnego położenia urządzeń.

Rezultaty zastosowania jakościowej technologii dźwignicowej można dziś zobaczyć w showroomie Culleré i Sala. Wyposażanie w urządzenia nowych obiektów pod Barceloną było nadzorowane przez ABUS Grúas (www.abusgruas.es) - hiszpańską spółkę córkę ABUS Kransysteme GmbH.

Zastosowane produkty


Pliki do pobrania