Usługi


ABUS Polska oferuje na terenie całego kraju:

  • doradztwo techniczne (w tym współpraca z biurami projektów i wykonawcami budowlanymi na etapie przygotowania i realizacji inwestycji)
  • transport i montaż urządzeń dźwignicowych
  • konserwacje
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
  • modernizacje
  • ocenę stanu technicznego urządzeń dźwignicowych
  • geodezyjne pomiary geometryczne torowisk suwnicowych
  • ocenę stanu technicznego budowlanych konstrukcji dźwignicowych
  • projekty modernizacji urządzeń w zakresie elektrycznym i mechanicznym
  • projekty budowlane (konstrukcje, fundamenty, systemy mocowań)