Badania i Rozwój w sieci rządowych instytutów badawczych RISE w Szwecji


Pod szyldem RISE (www.ri.se) pracuje szereg niezależnych instytutów badawczych, zatrudniających łącznie 2 700 specjalistów z różnych dziedzin: technologii środowiskowej, nauk przyrodniczych, bezpieczeństwa i transportu. Inżynierowie i technicy mają do dyspozycji ponad 100 stanowisk badawczych. Centrum administracyjne RISE mieści się w Göteborgu - mieście położonym w jednym z najbardziej rozwiniętych gospodarczo regionów Szwecji. W regionie tym mają siedzibę znane światowe koncerny, ale też wiele małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), które pomimo istotnego wkładu w gospodarkę mają w wielu przypadkach ograniczone możliwości prowadzenia własnych badań. RISE wyznaczyło sobie zadanie wspierania i doradztwa dla MSP oraz umożliwienia im dostępu do wiedzy eksperckiej.

Nowoczesne technologie dźwignicowe w RISE

Instytuty badawcze RISE począwszy od lat osiemdziesiątych należą do stałych klientów JJ-Gruppen (www.jjgruppen.se) - szwedzkiego regionalnego dealera spółki ABUS Kransystem AB (przedstawiciela ABUS na ryku szwedzkim). Na przestrzeni lat szereg wyeksploatowanych suwnic różnych producentów zostało zastąpionych nowymi urządzeniami ABUS. W grudniu 2017 roku niemiecki producent dostarczył do RISE kolejną suwnicę, tym razem jednodźwigarową typu ELV o udźwigu 5 t i rozpiętości 11,1 m. Suwnice tego typu mają dźwigar z profilu walcowanego i należą do najczęściej stosowanych w przemyśle. Ta jednak jest z pewnych względów wyjątkowa: jest to pierwsza suwnica pomostowa w Szwecji, którą wyposażono w nowy system sterowania ABUControl oraz modularny wciągnik linowy GM1000m.

ABUControl i ABURemote – profesjonalny duet

Jednymi z wielu czynności badawczych podejmowanych w RISE są testy mierników przepływu dla przemysłu naftowego. Żeby je przeprowadzić, trzeba umocować specjalistyczne, długie rury na haku suwnicy przy pomocy trawersy. W trakcie tego procesu szczególnie przydaje się system zapobiegający kołysaniu ładunku, który jest integralną częścią ABUControl. Ułatwia on bezpieczną pracę, także mniej doświadczonym operatorom, w obszarach, w których manewrowanie jest utrudnione. Korzysta z matematycznego modelu obliczeniowego uwzględniającego prędkości jazdy, przyspieszenia suwnicy i wciągnika (lub wciągarki), a także pozycję haka wraz z długością zawiesia.

Innowacyjny system sterowania ABUControl zawiera nie tylko układ zapobiegający kołysaniu ładunku, ale wyposażony jest w szereg innych funkcji sprzyjających optymalizacji pracy. Umożliwia np. indywidualną konfigurację parametrów jazdy i podnoszenia w zależności od obszaru pracy i preferencji użytkownika. Suwnica ABUS ELV pracująca w ośrodku badawczym posiada jeden wciągnik linowy ABUS GM1000m. Natomiast w przypadku suwnicy dwuwciągarkowej (lub dwóch suwnic pracujących na wspólnym torowisku) ABUControl pozwala na synchronizację ich prędkości jazdy i podnoszenia. Zapewnia to zwiększone bezpieczeństwo i komfort pracy, szczególnie przy transporcie długich ładunków.

Wszystkie suwnice ABUS z ABUControl wyposażane są w sterowanie radiowe ABURemote. Pozwala ono operatorowi na swobodny wybór miejsca obsługi, umożliwiając lepszą obserwację obszaru roboczego przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Dostarczane jest z nadajnikiem ABURemote „Button” (pilot z przyciskami dwustopniowymi), jak w przypadku suwnicy w RISE, lub też z nadajnikiem ABURemote „Joystick”. Oba charakteryzują się niewielką masą i intuicyjnym menu użytkownika.

Zastosowane produkty


Pliki do pobrania