Suwnice pomostowe i żurawie warsztatowe ABUS w produkcji maszyn dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego


Innowacyjne maszyny specjalnego przeznaczenia

Multinorm d.o.o. (www.multinorm.hr) jest chorwackim producentem maszyn i podzespołów dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. Projektuje i wytwarza jakościowe urządzenia spawalnicze i formujące o wysokiej precyzji, jak również części do maszyn wykorzystywanych w branży automotive.

Założona przed 20 laty rodzinna firma w stosunkowo krótkim czasie osiągnęła znaczące sukcesy. Obecnie zatrudnia 200 wysoko wykwalifikowanych inżynierów i techników, a liczba pracowników stale rośnie. Przedsiębiorstwo stosuje liczne standardy w dziedzinie organizacji produkcji, ochrony środowiska i bezpieczeństwa informacji. Za cel stawia sobie bycie w branżowej czołówce pod względem innowacyjności, jakości i rzetelności. Z technologicznego punktu widzenia spółka zajmuje pozycję lidera, czego dowodem jest regularne i bezpośrednie zaopatrywanie znaczących producentów samochodów, takich jak BMW i Volkswagen. Dział badań i rozwoju Multinorm opracowuje nowe konstrukcje złożonych i zaawansowanych technologicznie podzespołów przy użyciu wysoko wydajnych stanowisk 3D oraz centrów obróbczych CNC. Dzięki temu do odbiorców branży motoryzacyjnej trafiają detale o dużym stopniu złożoności i wysokiej precyzji wykonania.

Realizując długofalowe plany rozwoju, firma zakupiła teren o powierzchni 80 000 m2 przeznaczony na powiększenie zdolności produkcyjnych. W ubiegłym roku zainwestowano w trzy nowe hale produkcyjno-montażowe, wyposażone  w specjalistyczny park maszynowy.

Tylko najlepsze maszyny

Ponieważ Multinorm w procesie produkcji kładzie nacisk na jakość, wybrała jako dostawcę rozwiązań z zakresu transportu wewnętrznego ABUS Kransysteme GmbH. Firma HOISTEC Ltd. (www.hoistec.hr) - chorwacki partner ABUS - dostarczyła, zamontowała i uruchomiła 3 suwnice pomostowe i 4 żurawie słupowe. Budowę torów jezdnych powierzono firmie trzeciej, dla której HOISTEC przygotował wymagane specyfikacje techniczne.

Każda z zainstalowanych suwnic dysponuje udźwigiem 10 t i rozpiętością 18,85 m. Na etapie projektowania hal dobrano odpowiedni typ suwnic jednodźwigarowych - ELS z wciągarką boczną. Spełnił on oczekiwanie inwestora, aby maksymalnie wykorzystać dostępną w halach wysokość podnoszenia za pomocą urządzenia z jednym dźwigarem. Cel osiągnięto dzięki jednemu z rozwiązań konstrukcyjnych wykorzystywanych w suwnicach ABUS, w którym umieszcza się mechanizm nawijania liny z boku dźwigara. Suwnica ABUS typu ELS wyróżnia się odpornym na skręcanie spawanym dźwigarem skrzynkowym, który przy udźwigu 10 t pozwala na osiągnięcie rozpiętości nawet do 34 m. W efekcie zastosowania urządzeń z takimi rozwiązaniami inwestor uzyskał oszczędności konstrukcyjne w budowanym obiekcie.

Zamontowane na suwnicach wciągarki linowe boczne są wyposażone w zabezpieczenia przed przeciążeniem ABUS LIS-SV, które przy pomocy tensometrycznych czujników mierzą w trybie ciągłym obciążenie na haku. Masa ładunku wyświetlana jest na ekranie podwieszanej kasety sterowniczej oraz na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu ABUS z matrycą LED. Cyfry o wysokości 60 mm można odczytać z odległości do 20 m. Matryca LED jest w ABUS dostępna w kilku rozmiarach, aby w zależności od wielkości hali umożliwić odczyt nawet z 80 m. Suwnice ABUS ELS w Multinorm są wykorzystywane do montażu końcowego większych podzespołów oraz do załadunku gotowych produktów.

Do transportu mniejszych ładunków, np. przy podawaniu materiału do maszyn lub na stanowiskach montażowych, używane są 4 żurawie słupowe ABUS typu VS, o udźwigu 1 t i wysięgu 7 m. Całkowita wysokość takiego żurawia przekracza nieco 6 m. Ramię obraca się wokół słupa bezstopniowo (n x 360°). Jazda wciągnika oraz obrót ramienia w tej konfiguracji sterowane są ręcznie. Żurawie warsztatowe zostały posadowione w podłożu na klasycznych stopach fundamentowych, przewidzianych już na etapie budowy hal.

Rozbudowa obiektów Multinorm stanowi kolejny przykład, jak dla wydajności tworzonej linii produkcyjnej istotna jest organizacja jej obsługi i odpowiedni dobór biorących udział w procesie maszyn. Dźwignice ABUS zdają egzamin, sprawnie i bez zakłóceń wspomagając wysoko wyspecjalizowane procesy produkcji, ale też jako ekonomiczne rozwiązanie, które dzięki odpowiedniemu doborowi typów i konfiguracji daje oszczędności jeszcze na etapie budowy, optymalizując koszty inwestycyjne.

Zastosowane produkty


Pliki do pobrania