Komponenty instalacyjne
Dolne-zblocze

Komponenty i akcesoria


Komponenty systemów sterowania


Systemy sterowania

Wielokrotnie testowane w warunkach laboratoryjnych oraz sprawdzone w praktyce systemy sterowania ABUS obejmują szeroki zakres zastosowań. Dostępne są w dwóch wariantach:

  • Rozdzielony system sterowania z odrębnym układem SKR (kontrola suwnicy) oraz SKA (kontrola wciągarek).
  • Centralny system sterowania umieszczony na moście suwnicy.

System pomiaru obciążenia LIS

Opracowany przez ABUS system pomiaru obciążenia LIS współpracuje ze wszystkimi rodzajami wciągnikami i wciągarkami linowymi ABUS. Dostępny jest w dwóch wariantach: LIS-SE oraz LIS-SV. W standardzie wyposażony jest w licznik czasu pracy, a także zabezpiecza przed przeciążeniem dźwignicy. Ponadto realizuje wiele innych funkcji kontrolnych i zabezpieczających.

wyłącznik z dźwignią krzyżową

Wyłączniki z dźwignią krzyżową ABUS używane w funkcji ograniczenia powodują automatyczne zwolnienie lub wyłączenie ruchu jazdy dźwignic i wózków .
Kolejne zastosowanie polega na von omijaniu przeszkód lub zablokowanych obszarów, przez które wózek dźwignicy nie powinien przejeżdżać. Krzywki na torze lub na belce głównej włączają wyłączniki z dźwignią krzyżową.

oznaczenie kierunków jazdy

Bezpieczeństwo obsługi dźwignicy jest najważniejsze. Aby kierunek jazdy dźwignicy był zawsze jednoznaczny, ABUS stosuje tabliczki kierunku jazdy.
Zwłaszcza przy sterowaniu dźwignicy pilotem radiowym takie oznakowanie kierunku jazdy jest bardzo użyteczne. Dzięki temu, że symbole na dźwignicy są dokładnie zgodne z symbolami na sterowniku radiowym lub kasecie sterowniczej, jest jasne, którego przycisku trzeba użyć dla zamierzonego kierunku jazdy.

Dlatego tabliczki kierunku jazdy należą w firmie ABUS do seryjnego zakresu dostawy suwnic i są mocowane magnetycznie na spodzie suwnicy.
Dzięki temu późniejsza zmiana położenia lub późniejsze zastosowanie tabliczek jest łatwe i ma zdecydowaną przewagę nad tradycyjnymi naklejkami.

System antykolizyjny

Po jednym torowisku jeździ więcej niż jedna dźwignica?
Jeżeli tak, to polecamy zamontowanie fotoelektrycznych systemów antykolizyjnych. W ten sposón dźwignice są zabezpieczone przed przypadkowymi zderzeniami.

Ten system antykolizyjny składa się z dwóch wyłączeń. Wyłączenia wstępnego, przy krórym prędkość jazdy dźwignicy jest redukowana do wolnej prędkości jazdy, gdy tylko wystąpi ryzyko kolizji. Dodatkowo możliwe jest wyłączenie końcowe. W tym ruch jazdy jest wyhamowywany aż do zatrzymania. Odstęp między obydwoma wyłączeniami można ustawić płynnie na zaporze świetlnej z lustrem. Odległość między dwiema dźwignicami nie może być przy tym większa niż 20 metrów.

Ten fotoelektryczny system antykolizyjny może być zastosowany także, gdy dwie dźwignice jadą na jednej dźwignicy lub większa liczba dźwignic jedzie na jednym torowisku.

W konstrukcjach hal lub torowisk, których obciążenie statyczne może być tylko częściowo wykorzystane, także są stosowane systemy antykolizyjne. Wymagany poziom bezpieczeństwa jest jednak w tym przypadku jeszcze wyższy. Polega to na zamontowaniu nadmiarowego systemu zapór świetlnych ze wskaźnikiem kontrolnym i wskaźnikiem zakłóceń. Umożliwia to np. zapobieżenie sytuacji, w której kilka dźwignic z pełnym obciążeniem stoi na jednym przęśle torowiska.