Komponenty instalacyjne
ABURemote

Komponenty i akcesoria


Komponenty systemów sterowania


KOMPONENTY SYSTEMÓW STEROWANIA

Systemy sterowania

Wielokrotnie testowane w warunkach laboratoryjnych oraz sprawdzone w praktyce systemy sterowania ABUS obejmują szeroki zakres zastosowań. Dostępne są w dwóch wariantach:

  • Rozdzielony system sterowania z odrębnym układem SKR (kontrola suwnicy) oraz SKA (kontrola wciągarek).
  • Centralny system sterowania umieszczony na moście suwnicy.

 

System pomiaru obciążenia LIS

Opracowany przez ABUS system pomiaru obciążenia LIS współpracuje ze wszystkimi rodzajami wciągnikami i wciągarkami linowymi ABUS. Dostępny jest w dwóch wariantach: LIS-SE oraz LIS-SV. W standardzie wyposażony jest w licznik czasu pracy, a także zabezpiecza przed przeciążeniem dźwignicy. Ponadto realizuje wiele innych funkcji kontrolnych i zabezpieczających.