Oświetlenie LED
Czołownice & zespoły kołowe

Komponenty i akcesoria


Sterowanie radiowe ABURemote


System dźwignicowy ze zdalnym sterowaniem: zalety


Zdalne sterowanie ABUS umożliwia operatorowi swobodny wybór miejsca obsługi dźwignicy. To pozwala na obserwację całego obszaru roboczego i łatwiejszą komunikację ze współpracownikami przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa pracy.

Sterowanie odbywa się za pomocą przenośnego nadajnika ABURemote. Ergonomiczna budowa i intuicyjne menu nadajnika sprawiają, że jego obsługa jest łatwa i wygodna.

Cechy ABURemote w skrócie

  • Nowoczesność w menu
  • Odporność na zakłócenia
  • Komfort w obsłudze
  • Ekran i potrzebne dane
  • Standardowe baterie
  • Wygoda podczas ładowania
  • Ergonomiczne zdalne sterowanie funkcji jazdy i podnoszenia dźwignic
Jesteś zainteresowany tym produktem?
Poproś o ofertę!

Sterowanie radiowe ABURemote

ABURemote zapewnia komfort pracy podczas transportowania ładunków o dużych masach lub gabarytach. Pozwala na sterowanie urządzeniem z najbezpieczniejszej dla operatora pozycji przy zachowaniu najlepszej widoczności.

ABURemote wyróżnia się wysoką jakością i został zoptymalizowany do zastosowania w systemach dźwignicowych ABUS. Jego stabilność i ergonomią dostosowane są do codziennej pracy operatora dźwignicy. Użytkownicy mają do wyboru dwa typy nadajników do zdalnego sterowania: nadajnik ręczny ABURemote Button oraz nadajnik ABURemote Joystick. Nadajniki służą do sterowania napędami z przetwornikami częstotliwości przy użyciu dwustopniowych przycisków lub joystick’a. Możliwe jest przyśpieszanie, zwalnianie do pożądanej prędkości i jej stabilne utrzymywanie.

Pomimo dużej liczby dostępnych funkcji opanowanie umiejętności obsługi ABURemote nie stanowi trudności. Intuicyjne menu zapewnia szybki dostęp do funkcji dźwignicy. Czterem przyciskom funkcyjnym można indywidualnie przypisywać najczęściej używane komendy.

ABURemote automatycznie komunikuje się z dźwignicą na wolnych kanałach radiowych i dzięki temu jest odporny na zakłócenia. W ten sposób wszystkie polecenia są przesyłane bez przeszkód do celu i zamieniane tam na oczekiwane operacje.

Ergonomiczny nadajnik ręczny ABURemote Button pozwala na obsługę zdalną dźwignicy jedną ręką. Duże przyciski sterowania o długim skoku i precyzyjnie dostrojonych punktach nacisku są komfortowe nawet podczas długotrwałej pracy. To sprawia, że ​​ABURemote Button jest idealnym systemem do zdalnego sterowania dźwignicami.

Na podświetlanym ekranie widoczne są informacje o aktualnych ustawieniach, aktywnych urządzeniach, sile sygnału radiowego i poziomie naładowania baterii. Kolor podświetlenia wyświetlacza sygnalizuje użytkownikowi wybrany w danym momencie tryb pracy dźwignicy. Przy zainstalowanym systemie pomiaru obciążenia LIS SV wyświetlana jest także masa ładunku zawieszonego w danym czasie na haku. Na życzenie - nawet netto (po wytarowaniu urządzenia).

Nadajnik należy położyć na dostarczanej razem z urządzeniem poręcznej podkładce, aby baterie ładowały się indukcyjnie. Nie jest już potrzebne ich wyjmowanie z nadajnika; nie trzeba również zdejmować futerału, paska na rękę czy pasa na ramię. W czasie ładowania urządzenie automatycznie przełącza się w stan czuwania, a na podświetlanym ekranie widoczny jest aktualny poziom naładowania baterii. Podkładkę można używać w poziomie lub np. zamocować ją pionowo na ścianie. Elementy potrzebne do jej zawieszenia są dołączane w komplecie. Łatwiej się nie da!

Już nie ma konieczności zakupu specjalnych i drogich baterii. ABURemote pracuje ze standardowymi paluszkami lub akumulatorkami AA, ponad 40 godzin pracy na jednym zestawie. Baterie wymienne mogą być przechowywane na pasku nadajnika ABURemote Joystick. Ich wymianę w kilkanaście sekund może przeprowadzić sam operator.

Masz pytania dotyczące zdalnego sterowania naszych dźwignic lub potrzebujesz porady?

Dźwignice z systemem zdalnego sterowania - galeria

W jaki sposób działa zdalne sterowanie systemem dźwignicowym?

Sterowanie ręcznie odbywa się za pomocą kasety sterowniczej połączonej z dźwignicą za pomocą kabla. Obecnie jednak urządzenia sterujące są coraz częściej wyposażane w technologię radiową. Nadajnik ABURemote komunikuje się z dźwignicą automatycznie, bez zakłóceń, na wolnych kanałach radiowych. Pozwala to na zachowanie bezpieczeństwa i jednocześnie swobodę ruchu operatora.