Suwnice pomostowe ABUS w zakładach NIEHOFF - producenta linii ciągarniczych


NIEHOFF (www.niehoff-gmbh.info) projektuje i produkuje maszyny do wytwarzania drutu, który następnie trafia do wielu branż przemysłu. Finalnym produktem procesu technologicznego z udziałem maszyn NIEHOFF są przede wszystkim przewody elektryczne, ale także oprawki do okularów, ogrodzenia i wiele innych. Zanim jednak ze zwoju drutu miedzianego grubości palca powstanie ekranowany, izolowany przewód do transmisji danych, może być potrzebnych nawet z tuzin maszyn poddających materiał obróbce. Na drut nanosić można np. z pomocą odpowiednich technik galwanicznych cienkie warstwy innych materiałów. W procesie produkcji korzysta się zarówno z nowoczesnego know-how z zakresu materiałoznawstwa, jak i z technologii procesów wytwarzania i obróbki materiałowej.

Niewiele jest przedsiębiorstw, które opanowały produkcję maszyn przeznaczonych do przemysłu wyrobów z drutu do takiego stopnia, jak NIEHOFF. Z zakładu macierzystego, mieszczącego się w środkowo - frankońskim Schwabach, urządzenia do produkcji drutu i przewodów dystrybuowane są na cały świat. Portfolio NIEHOFF obejmuje także nawijarki służące do uzwajania wyprodukowanego drutu. Firma odpowiada na zapotrzebowanie wielu gałęzi przemysłu.  

Początki działalności przedsiębiorstwa sięgają roku 1859, kiedy to w Schwabach rozpoczęto produkcję prostych maszyn do ciągnienia drutu. Dzisiaj zatrudnia się tu ponad 400 pracowników. W związku z lokalizacją w centrum miasta nie była już możliwa rozbudowa obiektów produkcyjnych i administracyjnych. W ostatnich latach na nowym terenie o powierzchni 88.000 m2, położonym na skraju miasta, rozpoczęto realizację trójetapowego przeniesienia zakładu. Podczas pierwszego etapu inwestycji wzniesiono nowe hale produkcyjne.

Choć w starym obiekcie używano suwnic pomostowych i lekkich dźwignic podwieszanych kilku marek, zdecydowano, że w nowej lokalizacji rozwiązania w zakresie przepływu materiałów będą pochodzić od jednego producenta. Urządzeń dźwignicowych używa się tu do montowania i przenoszenia różnych maszyn i ich komponentów. Po zebraniu opinii pracowników, a także skorzystaniu ze szczegółowego doradztwa ekspertów ABUS, NIEHOFF zdecydowało się na zainstalowanie podczas pierwszego etapu budowy 16 suwnic pomostowych, w tym 8 suwnic dwudźwigarowych i 8 suwnic jednodźwigarowych.

W fazie planowania ustanowiono wewnątrzzakładowy standard, zgodnie z którym w przypadku zmiany profilu produkcji w przyszłości urządzenia dźwignicowe będą mogły zostać przeniesione bez większych komplikacji. Ustalono przy tym dwie stałe rozpiętości, a mianowicie 17,2 m dla wąskich naw i 24,2 m dla szerokich naw hal fabrycznych. Wszystkie suwnice jednodźwigarowe mają maksymalny udźwig 10 t, zaś wariant dwudźwigarowy - udźwig 16 t. Z tego względu wszystkie konstrukcje nośne zaprojektowane zostały pod obciążenie 16 t. Wszystkie urządzenia dźwignicowe dysponują zasadniczo tym samym wyposażeniem dodatkowym, np. przetwornikiem częstotliwości ABULiner, który umożliwia łagodne przyspieszenie jazdy suwnicy lub wózka, łagodne hamowanie, a także jazdę z dowolną prędkością pośrednią. We wszystkich suwnicach zastosowano też jednakowe sterowanie radiowe. Suwnice poruszające się na wspólnych torowiskach, posiadają wbudowany fotoelektryczny system antykolizyjny. Gdy dwie suwnice zbliżają się do siebie na torze, najpierw dochodzi do zmniejszenia prędkości jazdy, a w następnym etapie do zatrzymania.

Do wysyłki zmontowanych już maszyn NIEHOFF stosuje kontenery morskie. W tym celu rozszerzono standard wyposażenia hal: para suwnic, która przewidziana jest do wewnątrzzakładowego transportu kontenerów, sterowana jest tandemowo. Dzięki temu można obsługiwać równolegle dwie suwnice za pośrednictwem pojedynczego sterowania radiowego, zapewniając jednocześnie bezkolizyjny, bezpieczny transport.

Projektanci przewidzieli coś jeszcze: zarówno suwnice jednodźwigarowe, jak i dwudźwigarowe otrzymały w uzupełnieniu do wciągnika głównego 2-tonowy wciągnik pomocniczy. Za pomocą głównego wciągnika przenoszone są kompletne maszyny, na przykład do eksploatacji próbnej. Natomiast do przenoszenia m.in. przeznaczonych do montażu podzespołów używany jest wciągnik pomocniczy. Wciągnik ten oprócz zwiększonej prędkości podnoszenia znacznie upraszcza operacje transportowe, ponieważ zarówno lina, jak i hak ładunkowy zostały dostosowane do pracy z mniejszymi ładunkami. Główny wciągnik linowy nie musi być  eksploatowany w przypadku lekkich czynności montażowych, co daje oszczędności energii i obniża koszty konserwacji suwnic.

Suwnice ABUS mają w NIEHOFF zastosowanie we wszystkich obszarach produkcji i testowania. Pokryto je powłoką malarską w nietypowym dla produktów ABUS kolorze miedzi. Kolor ten nawiązuje do najczęściej przetwarzanego w NIEHOFF surowca.

Zastosowane produkty


Pliki do pobrania