Żuraw warsztatowy ABUS na uniwersytecie


Zaawansowana technika w gospodarce wodno-ściekowej

W Laboratorium Technologii Procesów na Uniwersytecie Osnabrück do prowadzenia badań wykorzystywane jest nie często spotykane wyposażenie. Należy do niego np. ważący 17 ton i głęboki na 5 metrów zbiornik o pojemności 12 tys. litrów. Jego grube na 4 cm szklane ściany mogą wytrzymać uderzenie ciężarówki. Ponad nim wznosi się wysoka na niemal 10 metrów kolumna żurawia warsztatowego ABUS. Z jego pomocą do zbiornika jest wprowadzany tzw. moduł membranowy.

 Moduły membranowe stanowią innowacyjną metodę oczyszczania ścieków, przydatną szczególnie, gdy oczyszczona woda ma spełniać wysokie standardy higieniczne. Laboratorium Technologii Procesów uniwersytetu w Osnabrück od lat bada mechanizmy oczyszczania ścieków. Tamtejszy zespół pod kierownictwem prof. dr Franka Helmusa i prof. dr Sandry Rosenberger współpracuje z partnerami w przemyśle i gospodarce komunalnej. Jeden z partnerów to przedsiębiorstwo MICRODYN-NADIR (www.microdyn-nadir.com) z Wiesbaden, zatrudniające 400 pracowników w 7 krajach i od 10 lat związane z uniwersytetem. W ramach współpracy rozwijana jest technologia bioreaktorów membranowych, leżąca w obszarze działalności firmy. W tym celu MICRODYN-NADIR na okres 5 lat przekazało laboratorium uniwersyteckiemu większość potrzebnego do badań wyposażenia, w tym wspomniany olbrzymi zbiornik.

Nie tylko gabaryty zbiornika, ale przede wszystkim jego zawartość stanowią o jego wyjątkowości: jest on wypełniony specjalną substancją, zachowującą się, jak osad ściekowy, ale przy tym niemal przezroczystą. Ciecz stworzona przez zespół badaczy z uniwersytetu umożliwia dokładne badanie procesów kształtowania się prądów w ściekach zawartych w zbiorniku.*

Precyzyjne pozycjonowanie ładunku na dużej wysokości

W trakcie opuszczania modułów membranowych do zbiornika wymagana jest wyjątkowa precyzja i ostrożność. Do tego celu wykorzystywany jest wolnostojący żuraw słupowy ABUS typu VS o udźwigu 1 t. Wysokość jego kolumny to aż 9,83 m, przy relatywnie niewielkiej długości ramienia 2,76 m. W razie potrzeby, przy zastosowaniu słupa o takich parametrach, maksymalny udźwig żurawia mógłby wynosić 6,3 t, a długość ramienia w zależności od obciążenia nawet do 10 m. Wszystkie żurawie warsztatowe ABUS typu VS mają nominalny zakres obrotu 360° (wielokrotnie). Zakres ten może być zawężany przez tzw. mechaniczne ograniczniki obrotu. Są one mocowane skokowo co 15° i pozwalają manipulować zakresem obrotu żurawia od 0° do 255°. Żuraw w laboratorium Uniwersytetu Osnabrück wyposażony jest w dwa ograniczniki obrotu. Na urządzeniu pracuje elektryczny wciągnik łańcuchowy typu GM4. Standardowo elektryczne wciągniki linowe ABUS oferuje się dla żurawi o udźwigu powyżej 4 t.

Obrót żurawia, podnoszenie ładunku oraz jazda wózka realizowane są przy zastosowaniu przetwornika częstotliwości ABUliner, który umożliwia płynną regulację, a także utrzymanie dowolnie zadanej prędkości ruchu. Ponadto ABUliner zapewnia wyjątkowo precyzyjne pozycjonowanie ładunku. Urządzenie sterowane jest drogą radiową.

Żuraw został zamocowany na posadzce laboratorium przy pomocy płyty pośredniej. Ten sposób montażu wymaga stosowania kotew montażowych, które specjalnie opracowano z myślą o pracy przy dynamicznych obciążeniach.

 

Żuraw ABUS w rękach naukowców

Aby poprawnie obsługiwać urządzenie i uzyskać uprawnienia do jego obsługi, prof. Helmus, na co dzień uczący studentów, sam po raz kolejny zasiadł w szkolnej ławie.  Nauka operowania żurawiem stanowi część oferty seminaryjnej ABUS. Szkolenia składają się z części teoretycznej i praktycznej, które mogą się odbyć u klienta lub w centrum szkoleniowym ABUS.

 

*Informacje dotyczące firmy MICRODYN-NADIR oraz zastosowania zbiornika opracowano
na podstawie oficjalnych informacji prasowych Uniwersytetu Osnabrück, opublikowanych z okazji inauguracji użytkowania zbiornika.

Zastosowane produkty


Pliki do pobrania