Suwnice ABUS w zakładach TCI Cutting - światowego lidera technologii cięcia laserem i wodą


Jeden klient, jedno rozwiązanie - to motto, wokół którego zbudowana jest filozofia TCI Cutting (www.tcicutting.com), spółki z siedzibą w Walencji na wschodnim wybrzeżu Hiszpanii. Przedsiębiorstwo jest światowym liderem w obszarze systemów cięcia laserem przemysłowym i strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem (water-jet). TCI Cutting wyróżnia się na rynku jako sprawdzony partner w długofalowej współpracy, oferujący najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne dla przemysłu, „skrojoną na miarę” automatyzację, jak i inteligentne oprogramowanie do zarządzania produkcją z autonomicznymi procesami decyzyjnymi (TCI Manager). Wspiera swoich klientów w uelastycznianiu automatyzacji procesów i transformacji w stronę inteligentnej produkcji. Dzięki ogromnemu doświadczeniu firmy w inżynierii produkcji oraz dzięki wysokiej jakości dostarczanych rozwiązań możliwe jest osiąganie przez klientów spółki nawet 60-procentowego wzrostu produktywności, a także poprawa ich konkurencyjności w stale zmieniającym się środowisku, co w konsekwencji przyczynia się do wzrostu efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa.

TCI zbudowało silną sieć dystrybutorów na całym świecie. Pomogło to w rozwoju działalności w szeregu strategicznych gałęzi gospodarki w przeciągu ostatnich 20 lat. Przedsiębiorstwo utworzyło trzy spółki – córki we Francji, Niemczech i w Polsce. Swoje know – how i najnowocześniejsze technologie eksportuje do 28 krajów. Klienci TCI Cutting należą do liderów rynku na poziomie europejskim i światowym
w sektorach takich, jak przemysł metalowy, obronny, transport samochodowy, kolej, lotnictwo, przemysł tekstylny i energetyczny. Wśród wielu kontrahentów można wymienić m.in. General Electric, Nestlé,  Talgo, Chanel i Arcelor Mittal. Kolejną wartością, która wyróżnia TCI, jest pełna posprzedażna obsługa serwisowa na najwyższym poziomie. Rozwinięta struktura firmy zapewnia kompleksowe wsparcie dla klientów na całym świecie przez telefon, Internet lub osobiście.

W swoich obiektach w Walencji, o łącznej powierzchni ponad 18 tys. m2, TCI Cutting posiada 11 suwnic pomostowych. Są one skonfigurowane w sposób optymalnie wykorzystujący uwarunkowania poszczególnych hal, mieszczących różne linie produkcyjne. Planując zakup nowych suwnic do ciągle rozbudowywanego zakładu, spółka poszukiwała godnego zaufania dostawcy technologii podnoszenia. Cytując PanaUclés, Prezesa Zarządu TCI Cutting: “Było oczywiste, że poszukujemy wysoce niezawodnego partnera do tego przedsięwzięcia, jako że wiązało się ono z transportem elementów maszyn o ogromnej technologicznej i ekonomicznej wartości. Zawsze oczekujemy najwyższych standardów jakości od naszych partnerów i dostawców, a firma ABUS spełniła te oczekiwania. Jesteśmy usatysfakcjonowani rezultatami.”

Suwnice pomostowe ABUS zostały zainstalowane w nowo powstałej strefie końcowego montażu i kontroli jakości, jak również w hali wielofunkcyjnej. Ta ostatnia ma dwa główne przeznaczenia: jest używana jako showroom dla klientów i służy jako przestrzeń magazynowa dla gotowych urządzeń oczekujących na spedycję. Rozwiązania techniczne wypracowano przy wsparciu doradztwa firmy ABUS Grúas, hiszpańskiej spółki córki ABUS Kransysteme w Niemczech. Ostatecznie TCI podjęło decyzję o inwestycji w 3 jednodźwigarowe suwnice pomostowe ABUS typu ELK. Konstrukcję tego typu dźwignicy stanowi spawany dźwigar skrzynkowy o rozpiętości do 29,5 m zależnie od udźwigu (maksymalna rozpiętość pozwala na podnoszenie ładunków do 5t).

Suwnica ELK zainstalowana w TCI w strefie końcowego montażu ma rozpiętość ponad 14 m i udźwig 16 ton. To urządzenie jest wykonane w tzw. wariancie 1 połączenia dźwigara z czołownicą, w którym dźwigar jest obniżony. Pozwala to na optymalne wykorzystanie przestrzeni w obiekcie pomiędzy torowiskiem a stropem. Dwie kolejne suwnice ABUS, zainstalowane w hali magazynowej i showroomie, mają rozpiętość ponad 21 m i udźwig do 10 ton każda. Wszystkie trzy urządzenia są wyposażone we wciągniki linowe ABUS typu E dla suwnic jednodźwigarowych. Wciągnik taki charakteryzuje się udźwigiem od 1 do 16 ton, zwartą konstrukcją i dwoma bezpośrednio napędzanymi kołami jezdnymi. Wózek wciągnika typu E może być dostosowany do różnych szerokości dolnego pasa dźwigara.

Wyposażenie dźwignic obejmuje także radiowe sterowanie. Jest to system ABUSRemote Button, który umożliwia komfortowe operowanie dźwignicą przy zachowaniu zarówno bezpiecznej odległości,
jak i bardzo dobrej widoczności ładunku. Jedną z wielu funkcji ABURemote Button jest wskazywanie na wyświetlaczu aktualnego obciążenia haka ładunkowego.

Zastosowane produkty


Pliki do pobrania