Małe dźwignice a duży efekt. Żurawie ABUS w norweskim warsztacie NGO


Norweska organizacja non profit Via Partner (https://www.viapartner.no/) w swoich warsztatach w Kristiansand na południu Norwegii prowadzi szkolenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Mają one na celu przygotowanie do pracy na różnych stanowiskach. Beneficjenci organizacji otrzymują od obecnych na miejscu opiekunów wsparcie i pomoc techniczną w wymiarze uzależnionym od potrzeb wynikających z ich stopnia niepełnosprawności.

W jednym z warsztatów, przystosowanym do obróbki drewna, produkowane są palety. Zespół pracujący w warsztacie składa od 10 do 100 palet dziennie w zależności od indywidualnych możliwości i tempa pracy poszczególnych osób. Gotowe produkty są następnie przygotowywane do transportu do odbiorców.Wydajność pracy i optymalizacja kosztów nie są w tego typu przedsięwzięciach głównym priorytetem. Wyposażenie i ergonomia stanowisk pracy muszą jednak spełniać standardy, które panują w komercyjnych przedsiębiorstwach.

W warsztacie zostały zainstalowane dwa żurawie warsztatowe ABUS. Znajdują zastosowanie przy dostarczaniu materiału na stanowiska robocze, gdzie z pojedynczych elementów są montowane palety, a także przy składowaniu gotowych palet w pryzmy. Inwestor wybrał żuraw słupowy typu LS o udźwigu do 100 kg i długości ramienia 3,5 m oraz żuraw przyścienny o typu LW o identycznym udźwigu i wysięgu. Typ LS dysponuje zakresem obrotu do 270°, natomiast żuraw LW – do 180°. Ich ramiona wykonane są z wytrzymałych, stalowych profili z wewnętrzną jezdnią wózka. Choć poruszanie ramionami żurawi odbywa się ręcznie, nie wymaga większego wysiłku i zapewnia dużą precyzję. Bezpieczne i komfortowe podnoszenie ładunków realizowane jest z kolei za pośrednictwem elektrycznych wciągników łańcuchowych ABUS typu GM2. Dodatkowym ułatwieniem są specjalne manipulatory do palet, zamontowane na hakach ładunkowych wciągników.

Kompleksowe usługi doradztwa, dostawy, montażu urządzeń i asysty przy ich odbiorze technicznym zapewniła organizacji Via Partner agencja ABUS Industrikran Norge A/A (https://www.industrikran.no/), posiadająca w Norwegii kilka centrów sprzedaży i serwisu. Pracownicy warsztatów Via Partner niejako podwójnie korzystają z zainstalowanych tu żurawi. Mogą w codziennej pracy korzystać z urządzeń ABUS, bezpiecznie i ergonomicznie transportując ładunki, a jednocześnie szkolić się w operowaniu dźwignicą.

Zastosowane produkty


Pliki do pobrania