Suwnice i żurawie ABUS w szwedzkiej fabryce pomp Xylem


Xylem (www.xylem.com) to światowy lider w produkcji pomp i systemów bezpiecznej dystrybucji wody. Szwedzka spółka Xylem Water Solution AB ma swoją siedzibę w Sundbyberg na północ od Sztokholmu, gdzie zatrudnia łącznie 400 osób. Obiekt rozbudowano o pomieszczenia przeznaczone dla działu serwisu ściśle współpracującego z komórką rozwoju międzynarodowego. Inwestycja miała na celu usprawnienia w zakresie dokumentacji spraw serwisowych i wymagań, jakim podlegają produkty koncernu przez cały okres ich użytkowania.

Istotnym komponentem kultury korporacyjnej spółki jest zaangażowanie społeczne. Jednym z jego przejawów jest m. in. przekazanie zoptymalizowanego systemu kontroli pomp szwedzkiemu muzeum Skansen. System ten pozwolił na znaczącą redukcję zużycia energii w obiekcie, a tym samym na zauważalne obniżenie kosztów. Latem 2018 roku Xylem dostarczył pompy i skierował wykwalifikowaną obsługę do ratowania młodych ludzi uwięzionych w jaskini w Tajlandii. Pompy były w stanie obniżyć poziom wody w systemie grot pomimo ciągłych opadów. Xylem jednym ze swoich nadrzędnych celów uczyniło także zrównoważony rozwój. Z tego względu przed inwestycją w rozbudowę założono, że użytkowane już urządzenia dźwignicowe powinny być w jak największym stopniu wykorzystane ponownie.

Kompleksowy zakres dostawy

Pierwszy krok w wyposażaniu nowego departamentu w urządzenia dźwignicowe polegał na przeniesieniu istniejących suwnic pomostowych ABUS wraz z torowiskami ze starego do nowo powstającego obiektu. „Sukces, jakim było przeprowadzenie tej złożonej operacji, był możliwy między innymi dzięki wsparciu udzielonemu nam przez warsztaty stalowe w Linköping, a także przez Simona Larssona, konstruktora JJ Gruppen, przedstawiciela ABUS Kransystem AB (www.abus-kransystem.se)”, stwierdza Magnus Lindén odpowiedzialny za sprzedaż JJ-Gruppen w Sztokholmie i okolicy.

Obok relokowanych dźwignic zainstalowano nowe żurawie warsztatowe i suwnice pomostowe ABUS. W tej grupie urządzeń znalazł się żuraw słupowy typu VS o wysokości 8m, długości ramienia 5m i udźwigu do 4 ton, wyposażony w elektryczny wciągnik linowy. Został zamontowany na podziemnym parkingu. Poprzez otwór pomiędzy kondygnacjami obsługuje strefę załadowczą na poziomie powyżej. Ze względu na znaczny udźwig praca żurawia jest napędzana elektrycznie zarówno, jeśli chodzi o obrót, jak i o jazdę wózka.

Projekt obejmuje także 32-metrowe torowisko z pracującymi na nim 3 podwieszanymi suwnicami jednodźwigarowymi typu EDL, każda z dwoma wciągnikami o udźwigu 4 ton. Suwnice EDL charakteryzują się dźwigarem walcowanym i skręcanymi połączeniami dźwigara z czołownicami. Ten typ suwnic zalecany jest szczególnie w przypadku trudnych warunków konstrukcyjnych i przestrzennych. Urządzenia montowane są do dachu zamiast do słupów hali, a dźwigar znajduje się pomiędzy czołownicami, co pozwala osiągnąć większą wysokość podnoszenia. Ponadto niewielkie wymiary dojazdowe wózka umożliwiają optymalne wykorzystanie dostępnej szerokości nawy.

Osobne, nowe torowisko zostało wyposażone w jednodźwigarową suwnicę pomostową ABUS typu ELV z dwoma łańcuchowymi wciągnikami o udźwigu 1 tony każdy. Sterowanie suwnicy, które odbywa się za pośrednictwem nadajnika radiowego ABURemote Button, pozwala na pracę wciągników pojedynczo i w tandemie. Wspomnianym wcześniej żurawiem VS również operuje się za pomocą sterowania radiowego. Pozwala ono operatorowi na manipulowanie ładunkiem z bezpiecznej pozycji przy zachowaniu najlepszej widoczności.

Park maszyn uzupełniają 4 urządzenia warsztatowe. Są to żurawie słupowe typu LS z udźwigiem 1 tony każdy i długością ramienia 3m. Mają zastosowanie przy transporcie mniejszych komponentów bezpośrednio na blaty robocze na stanowiskach warsztatowych, w celu ich sprawdzenia pod kątem potencjalnych uszkodzeń. Obrót i jazda wózka są realizowane manualnie w przypadku tych żurawi, jako że mają one nieduże udźwigi. Zamontowanymi na nich elektrycznymi wciągnikami łańcuchowymi operuje się za pomocą podwieszanych kaset sterowniczych.

W szwedzkiej siedzibie Xylem suwnice pomostowe i żurawie warsztatowe pracują jednocześnie na dwóch poziomach, optymalizując przepływ materiałów. Podczas gdy mniejsze żurawie usprawniają działania na indywidualnych stanowiskach pracy, duże większe urządzenia ABUS transportują ciężkie ładunki na całą szerokość nawy.

Zastosowane produkty


Pliki do pobrania