Dźwignice ABUS w procesie produkcyjnym wyrobów z arkuszy blaszanych - Konepaja Enne Oy w Finlandii


Konepaja Enne Oy (www.konepajaenne.fi) została założona w 1954 roku w Tampere w Finlandii. Do dziś pozostaje firmą rodzinną. Na początku wytwarzała z blach elementy dachowe, a z biegiem lat rozwinęła się jako producent wyrobów z arkuszy blaszanych o dużej masie, a także wielkogabarytowych, wysoce złożonych komponentów maszyn. Przedsiębiorstwo jest prowadzone przez drugą generację rodziny założycieli i zyskało pozycję cenionego poddostawcy części i komponentów urządzeń dla licznych producentów działających na międzynarodową skalę.

Wytwarzanie zróżnicowanej palety produktów, a przy tym elastyczny serwis są możliwe dzięki rozbudowanemu parkowi maszyn i urządzeń w zakładzie produkcyjnym Konepaja. Linie produkcyjne pozwalają na obróbkę elementów o długości do 14 m i szerokości do 5,5 m. Zaginarka do blach o sile nacisku 1 500 t jest wykorzystywana do operacji zginania arkuszy grubości do 150 mm, przy zachowaniu wysokiej jakości i dokładności wymiarów. Większość asortymentu Konepaja sprzedawana jest na eksport.

Ważną rolę w wydajnym przepływie materiałów i procesie produkcyjnym przedsiębiorstwa odgrywają urządzenia transportu bliskiego ABUS. Obecnie Konepaja posiada w eksploatacji 25 dźwignic. Bezawaryjne i bezpieczne dźwignice mają kluczowe znaczenie dla przemieszczania dużych i złożonych obiektów. Z tego względu urządzenia ABUS występują na niemal wszystkich etapach procesu produkcyjnego firmy.

Operatorzy dźwignic w Konepaja doceniają niezawodność oraz wygodę użytkowania i serwisowania urządzeń ABUS, zarówno żurawi przyściennych VW o udźwigu 2 t (wszystkie wyposażone w elektryczny napęd obrotu ramienia i jazdy wciągnika), jak i suwnic jednodźwigarowych ELV o udźwigu 4 t. Zestaw urządzeń używanych przy produkcji uzupełniają dwie elektryczne wciągarki linowe typu D, z których jedna jest w stanie podnieść ładunek o masie do 10 t, a druga do 13,5 t. (Wciągarka linowa typu D jest kompaktową wersją standardowej wciągarki ABUS, wyposażoną w dwa niezależnie napędzane koła jezdne i przeznaczoną do użytkowania w średnim przedziale obciążeń do 63 t.)

Wiosną 2017 roku prezes Konepaja, Pekka Enne, podjął decyzję o rozbudowie firmy i jednocześnie jej centralizacji w jednej nowej hali produkcyjnej. Przewidziano w niej realizację procesów spawania blach ze stali nierdzewnej oraz produkcję ciężkich elementów z blaszanych arkuszy.

W nowym obiekcie konieczne jest podnoszenie ładunków o masie do 50 t na wysokość do 10 m. Zdecydowano się w związku z tym skorzystać z możliwości, jakie daje suwnica dwudźwigarowa ABUS ZLK. W hali zainstalowano suwnicę o rozpiętości 13 640 mm, wyposażoną w dwie wciągarki linowe o udźwigu 25 t każda. Suwnicę wyposażono w tradycyjne mechanizmy z dwoma prędkościami (główną i precyzyjną). Prędkość podnoszenia 0,7 m/min. i odpowiednio 7 m/min. daje operatorowi możliwość precyzyjnego operowania ładunkiem z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa. Z kolei prędkości jazdy 7,5 m/min. i 30 m/min. gwarantują efektywne wykorzystanie urządzenia w dużej przestrzeni nowej hali.

Suwnica ABUS ZLK jest wyposażona w sterowanie radiowe, które pozwala na manipulowanie urządzeniem z najbezpieczniejszej dla operatora pozycji, przy zachowaniu najlepszej widoczności. System sterowania umożliwia jednoczesną obsługę obu wciągarek lub każdej z nich oddzielnie. Zainstalowany system zabezpieczenia przed przeciążeniem daje pewność, że żadna z wciągarek nie zostanie przeciążona powyżej nominalnego udźwigu oraz że sumaryczne obciążenie obu wciągarek nie przekroczy 50 t, niezależnie od położenia i kształtu ładunku.

Suwnica ZLK została zaoferowana przedsiębiorstwu Konepaja za pośrednictwem firmy KP ServicePartner (www.kp-servicepartner.com), będącej partnerem ABUS Kransysteme w Finlandii. Montaż urządzenia został powierzony współpracującej z KP ServicePartner lokalnej firmie - Jorpa Oy.

Zastosowane produkty


Pliki do pobrania