Morris Cranes dostarcza Voith Turbo w Afryce Południowej kolejne urządzenia dźwignicowe ABUS


Firma Morris Cranes (www.morris.co.za) jest częścią grupy Morris Material Handing SA (Pty) Ltd., a zarazem przedstawicielem ABUS Kransysteme GmbH w Republice Południowej Afryki i krajach Afryki Subsaharyjskiej. Na stałą współpracę z Morris Cranes w zakresie dostaw i instalacji urządzeń dźwignicowych zdecydowała się firma Voith Turbo (Pty) Ltd.

Działalność Voith (www.voith.com) zbudowana jest na 150 latach tradycji, dzięki której spółka wspiera i inspiruje klientów doświadczeniem oraz wyznawanymi wartościami. Początki tego przedsiębiorstwa rodzinnego sięgają roku 1867. Obecnie spółka zatrudnia około 19 000 osób, a jej obroty to 4,3 miliarda euro. Voith ma swoje placówki w 60 krajach i jest jedną z największych firm rodzinnych pochodzących z Europy. Jako lider w dziedzinie technologii wyznacza standardy w wielu gałęziach przemysłu energetycznego, rafineryjnego, gazowego, wydobywczego, samochodowego i papierniczego.

Zakres działania Voith obejmuje systemy napędowe, układy przeniesienia napędu o różnym stopniu standaryzacji, a także rozwiązania zindywidualizowane wraz z usługami dodatkowymi, serwisem, etc. Voith dysponuje także wiedzą, doświadczeniem i środkami umożliwiającymi prowadzenie prac badawczo – rozwojowych projektowanych systemów. Rdzeniem przedsiębiorstwa jest rozbudowana sieć przedstawicielska oraz zespół doświadczonych inżynierów sprzedaży zapewniających dystrybucję i opiekę posprzedażną na kontynencie afrykańskim. Siedziba firmy w Witfield (Gauteng, RPA) obejmuje dział sprzedaży, warsztaty, magazyn oraz ośrodek badawczy.

Dźwignice ABUS były już wcześniej wykorzystywane przez Voith Turbo w południowej Afryce. Ostatnio zwrócono się z zapytaniem ofertowym na dodatkowe urządzenia przeznaczone do obsługi stanowisk pracy o zróżnicowanym charakterze. Zamówienie zostało zrealizowane w 2017 roku.

W jednej z hal zostały zamontowane słupowe żurawie warsztatowe ABUS typu VS o udźwigu 0,5 t. Charakteryzują się wysięgiem od 6 do 9 metrów i wysokością podnoszenia od 4 do 5 m. W drugiej hali zamontowano żuraw słupowy o udźwigu 1 t, wysięgu 6 m i wysokości podnoszenia ok. 3,5 m. Wszystkie żurawie wyposażono w elektryczne wciągniki łańcuchowe ABUCompact. Wykorzystuje się je przeważnie do transportu gotowych wyrobów. W kolejnej hali, w której odbywa się oczyszczanie gotowych produktów, zamontowano suwnicę dwudźwigarową ABUS typ ZLK o udźwigu 25 t, rozpiętości 9,7 m i wysokości podnoszenia 4,5 m.

Voith, jako przedsiębiorstwo o rozbudowanej strukturze obecne na wszystkich kontynentach, zgromadziło unikalny bagaż doświadczeń, znajdujący wyraz w jakościowych, zaawansowanych technologicznie produktach. Klienci Voith mogą oczekiwać, że współpraca z tak renomowanym dostawcą przełoży się na ich rozwój i pełniejsze wykorzystanie potencjału.

Zastosowane produkty


Pliki do pobrania