Rozwój produktu


Nasz dział rozwoju produktów znajduje się w Marienheide. To tutaj rozwijane są pomysły, dzięki którym nasze dźwignice są coraz wyższej jakości i niezmiennie korzystne cenowo.

Nasi inżynierowie podzieleni na zespoły robocze, współpracują ze sobą w celu opracowania lepszych i bardziej ekonomicznych komponentów dźwignicowych. Wykorzystujemy technologię projektową 3D – CAD oraz w warunkach laboratoryjnych symulujemy rzeczywiste warunki pracy urządzeń.

Idea modularności jest obecna we wszystkich produktach ABUS. Elastyczność oferowanych rozwiązań jest efektem interdyscyplinarnego podejścia projektowego.