Produkcja suwnic i komponentów


Wysoka jakość suwnic pomostowych ABUS jest wynikiem starannego procesu produkcyjnego w zakładzie w Gummersbach-Lantenbach. Cały proces technologiczny, począwszy od przygotowania blach stalowych, poprzez zautomatyzowany proces spawania, do pokrycia powierzchni powłokami malarskimi, przeprowadzany jest w najnowocześniejszym standardzie.

Od suwnic oczekujemy przede wszystkim, aby spełniały oczekiwania użytkowników. Naszym zadaniem jest dostosowanie parametrów zautomatyzowanego procesu produkcyjnego tak, aby powstały produkt odpowiadał indywidualnym wymaganiom odbiorcy.  Z tym wyzwaniem radzą sobie linie produkcyjne ABUS wyznaczające standardy w branży. Suwnice opuszczające Lantenbach są precyzyjnie wykonane w niezmiennie wysokiej jakości, a przy tym mogą spełniać swoją funkcję w różnych zastosowaniach i lokalizacjach.

Śrutownica wyposażona w cztery wysokowydajne turbinowe strumienice oczyszcza powierzchnie dostarczonych surowych profili i blach stalowych, przygotowując je w ten sposób do dalszej obróbki.

Półautomat spawalniczy, sterowany za pomocą programowalnych sterowników logicznych PLC, łączy blachy na wymaganą długość dźwigarów skrzynkowych. Instalacja spawalnicza pozwala spawać blachy różnej grubości spoiną czołową, a automatyczny system kontroli zapewnia najwyższą jakość spoiny.

Następnie sczepia się środniki z pasem dolnym i wspawuje żebra, które nadają całej konstrukcji dźwigara odpowiednią sztywność gięto-skrętną.

Skonstruowany przez ABUS przejezdny, portalowy automat spawalniczy spawa środniki do górnego i dolnego pasa oraz szyny do pasa górnego. Jednocześnie można przeprowadzić operację spawania do sześciu spoin.

ABUS Crane Systems Polska sp. z o.o.
ul. Gaudiego 20
44–109 Gliwice

Tel.: +48 32 334 70 00
Faks: +48 32 279 02 02

info@abuscranes.pl

Adres zakładu produkcyjnego Gummersbach-Lantenbach to:

 
ABUS Kransysteme GmbH

Sonnenweg 1
51647 Gummersbach-Lantenbach