Produkcja żurawi warsztatowych oraz systemów HB


Marienheide-Rodt zlokalizowany jest zakład produkcyjny lekkich dźwignic. Wytwarzane są tu podwieszane systemy HBżurawie warsztatowe oraz wciągniki łańcuchowe.

Tutaj również kompletujemy nasz zestawy do budowy dźwignic (tzw. CraneKits). Są to kompletne zdemontowane suwnice pomostowe bez dźwigarów głównych. Komponenty pakowane są do kontenerów morskich, a dźwigary główne produkowane są w krajach przeznaczenia. W ten sposób unika się nieuzasadnionego ekonomicznie transportu wielkogabarytowych elementów stalowych.

System podwieszanych dźwignic HB to synonim elastyczności oraz modularności. Wytwarzamy tu elementy jezdni, dźwigarów oraz dokonujemy kompletacji mechanicznej i elektrycznej przed wysyłką według potrzeb odbiorcy.

Ergonomia pracy w naszym zakładzie jest efektem długoletniego doświadczenia. Na zoptymalizowanych pod względem ergonomicznym stanowiskach pracy wykorzystywane są wyspecjalizowane i zindywidualizowane narzędzia. Na zdjęciu przykład procesu układania spoiny poziomej połączenia ramienia żurawia warsztatowego. W tym celu opracowano specjalny manipulator.

Wysoka wydajność zakładu osiągana jest dzięki przemyślanemu, liniowemu przepływowi materiałów oraz optymalizacji czasów składowania półproduktów.

 

Pomimo wysokiego stopnia automatyzacji całego procesu, produkcja urządzeń dźwignicowych nie byłaby możliwa bez spawania ręcznego. Wysoką jakość takich operacji zapewnia wykwalifikowana i certyfikowana kadra spawalnicza.