Produkcja żurawi warsztatowych oraz systemów HB


W Marienheide-Rodt zlokalizowany jest zakład produkcyjny lekkich dźwignic. Wytwarzane są tu podwieszane systemy HB, żurawie warsztatowe oraz wciągniki łańcuchowe.

Tutaj również kompletujemy nasz zestawy do budowy dźwignic (tzw. CraneKits). Są to kompletne zdemontowane suwnice pomostowe bez dźwigarów głównych. Komponenty pakowane są do kontenerów morskich, a dźwigary główne produkowane są w krajach przeznaczenia. W ten sposób unika się nieuzasadnionego ekonomicznie transportu wielkogabarytowych elementów stalowych.

System podwieszanych dźwignic HB to synonim elastyczności oraz modularności. Wytwarzamy tu elementy jezdni, dźwigarów oraz dokonujemy kompletacji mechanicznej i elektrycznej przed wysyłką według potrzeb odbiorcy.

Ergonomia pracy w naszym zakładzie jest efektem długoletniego doświadczenia. Na zoptymalizowanych pod względem ergonomicznym stanowiskach pracy wykorzystywane są wyspecjalizowane i zindywidualizowane narzędzia. Na zdjęciu przykład procesu układania spoiny poziomej połączenia ramienia żurawia warsztatowego. W tym celu opracowano specjalny manipulator.

Wysoka wydajność zakładu osiągana jest dzięki przemyślanemu, liniowemu przepływowi materiałów oraz optymalizacji czasów składowania półproduktów.

Pomimo wysokiego stopnia automatyzacji całego procesu, produkcja urządzeń dźwignicowych nie byłaby możliwa bez spawania ręcznego. Wysoką jakość takich operacji zapewnia wykwalifikowana i certyfikowana kadra spawalnicza.

ABUS Crane Systems Polska sp. z o.o.
ul. Gaudiego 20
44–109 Gliwice

Tel.: +48 32 334 70 00
Faks: +48 32 279 02 02

info@abuscranes.pl

Adres zakładu w Marienheide-Rodt to:

 
ABUS Kransysteme GmbH

Industriestraße 8
51709 Marienheide-Rodt