Suwnice ABUS – istotny czynnik jakości w MFO S.A.


MFO S.A. (www.mfo.pl) jest polskim producentem stalowych wzmocnień do stolarki okiennej oraz systemów PCV. Firma wytwarza także specjalistyczne profile dla branży konstrukcyjnej, automotive, instalatorskiej, klimatyzacyjnej oraz budowlano-montażowej (dostarczając profile do zabudowy gipsowo-kartonowej).

Przez lata działalności MFO wypracowało sobie mocną pozycję na rynkach światowych. Aktualnie produkty spółki są obecne w przeszło 50 państwach na 5 kontynentach. Założona w 2000 r., w niedługim czasie stała się krajowym liderem na rynku zimnogiętych profili stalowych, a za cel stawia sobie zdobycie czołowej pozycji w Europie. Dzienny przerób polskiego producenta to ok. 500-700 ton stali, a wybrane produkty, jak również technologie produkcyjne, są objęte ochroną patentową.

Jednym z kluczowych założeń misji MFO jest dostarczanie klientom wyrobów najwyższej jakości.  Produkcja w MFO przebiega zgodnie ze standardami europejskich norm zharmonizowanych. Kontrola jakości jest weryfikowana przez niezależny instytut badań i certyfikacji, a prawidłowość stosowania wewnętrznych procedur jakościowych potwierdzają cykliczne audyty niezależnych ośrodków ze Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Polski producent utrzymuje wysokie standardy także dzięki starannemu doborowi dostawców rozwiązań i technologii użytych w procesie produkcji. W szczególności chodzi o zastosowanie urządzeń o wysokim stopniu niezawodności i bezpieczeństwa oraz odpowiedniej kulturze pracy. Kierując się tymi przesłankami, spośród dostępnej na rynku oferty urządzeń dźwignicowych firma MFO S.A. wybrała markę ABUS.

W latach 2008-2019 ABUS dostarczył do MFO łącznie 21 suwnic pomostowych o udźwigach od 5 do 16 ton i rozpiętościach od 7 do 19 m. Oprócz suwnic dwudźwigarowych o oznaczeniu ZLK dostarczono suwnice jednodźwigarowe typu ELV (dźwigary wykonywane z dwuteowych profili walcowanych) oraz ELK (dźwigary wykonane z odpornych na skręcanie blachownic skrzynkowych). Aby spełnić wymogi MFO, w niektórych z dostarczanych dźwignic zastosowano wariant podwyższonego połączenia czołownicy z dźwigarem. Suwnice o tej konstrukcji pozwoliły na zmaksymalizowanie wysokości podnoszenia.

Produkcja: elastyczna, zoptymalizowana, jakościowa

W procesie produkcji w zakładach MFO można wyodrębnić dwie zasadnicze fazy. Pierwsza, przygotowawcza - polega na obróbce materiału do postaci półfabrykatów. Surowiec, który stanowią kręgi stalowe o masie kilkunastu ton, jest składowany w strefie magazynowej. Zajmuje ona połowę hali, w której również rozpoczyna się proces produkcji. Obszar ten obsługiwany jest przez dwie suwnice ABUS – jedna pracuje w strefie rozładunku z samochodów ciężarowych, a druga podaje kręgi do dalszej obróbki, która polega na przecinaniu wzdłużnie wstęgi na stalowe taśmy o określonych wymiarach. W drugiej fazie na kolejnych stacjach roboczych, stalowa wstęga jest  formowana aż osiągnie  ostateczny kształt profilu. Materiał i produkt końcowy dość radykalnie różnią się od siebie masą i kształtem: kręgi stali mają kształt toroidalny, a masa jednej szpuli może dochodzić do 24 t, natomiast długość profili stalowych sięga 8-12 m, przy czym są one stosunkowo lekkie. 

W początkowych latach działalności produkcyjnej MFO udział wózków widłowych w poszczególnych procesach był znacznie większy niż obecnie. Operator wózka musi posiadać spore doświadczenie i kwalifikacje, by w wymagających warunkach bezpiecznie transportować tego typu ładunki. W późniejszym okresie ograniczono korzystanie z pojazdów kołowych poruszających się po posadzce na rzecz pracujących na torowiskach w górnej części hali urządzeń dźwignicowych ABUS. Umożliwiło to lepsze zagospodarowanie przestrzeni produkcyjnej i pełne wykorzystanie kubatury obiektu. Poprawie uległ także poziom bezpieczeństwa operatorów maszyn. Zastosowanie urządzeń dźwignicowych ABUS pozwoliło skupić potencjał floty wózkowej w strefach rozładowczych i załadowczych, gdzie odbywa się dostawa i dystrybucja z wykorzystaniem samochodów ciężarowych.

Inwestycje w jakość

Kolejna hala produkcyjna została przekazana do odbioru w marcu 2019 r. Planuje się ją wyposażyć w 11 suwnic ABUS. MFO zamierza zwiększyć w najbliższym czasie moce produkcyjne o ponad 57 tys. ton rocznie. Niezawodnym partnerem w dalszych inwestycjach ceniącego jakość polskiego producenta są dźwignice ABUS. Kompleksową obsługę od doradztwa i doboru optymalnego rozwiązania, przez dostawę, montaż, aż po serwis i modernizację zapewniła spółka córka ABUS Crane Systems Polska sp. z o. o. (www.abuscranes.pl).

Zastosowane produkty


Pliki do pobrania