ABUS zapewnia dynamiczny przepływ materiałów w zakładach São José Industrial w Brazylii


Sektor produkcji rolniczych maszyn i urządzeń jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów gospodarki w Brazylii. Stale odnotowuje wzrost pomimo ekonomicznego kryzysu, który trwa od 2015 roku. Wstępne szacunki brazylijskiej federacji inżynieryjnej Abimaq na 2018 rok zakładały utrzymanie wzrostu w tej gałęzi przemysłu na poziomie 8%. Pedro Estevão de Oliveira, prezes izby maszyn i urządzeń rolniczych, przewiduje wzrost wyższy, rzędu 10 - 15%, z uwagi na ostatnie optymistyczne raporty. Prognozy na rok 2019 są również optymistyczne.

Właśnie perspektywa wzrostu, jak również przekonanie co do całościowego odrodzenia gospodarki Brazylii, skłoniły Geraldo Recktenwalda, dyrektora generalnego São José Industrial (www.saojoseindustrial.com.br), do nowej inwestycji w zakładach produkcyjnych położonych w São José do Inhacorá, w regionie Rio Grande do Sul na południu Brazylii.

Zainwestowano ponad 50 mln reali brazylijskich (ok. 10 mln GBP), powiększając trzykrotnie możliwości produkcyjne. Produkcja zajmuje obecnie 16 900 m² z 87 000 m² dostępnej powierzchni; kolejne 5 000 m² przeznaczono na pomieszczenia administracyjne. W zakładzie produkowane są m.in.: wozy asenizacyjne, rozrzutniki obornika, kosiarki, rozdrabniacze, sieczkarnie polowe, równiarki i wyciągarki ciągnikowe. W ubiegłym roku spółka, która jest jednym z największych pracodawców w okolicy, obchodziła swoją 25 rocznicę założenia.

São José Industrial stale kładzie nacisk na innowacje w swojej działalności, zaś od swoich partnerów oczekuje technologii odpowiadających temu podejściu, ale także wysokiej niezawodności. Dzięki budowie nowej hali produkcyjnej osiągnięto kilka celów jednocześnie: poprawiono wewnątrzzakładowe rozwiązania przemieszczania ładunków, ograniczono znacznie ruch wózków widłowych i zabezpieczono dynamikę procesów produkcyjnych.

Geraldo Recktenwald wyjaśnia: “Po sprecyzowaniu potrzeb w zakresie przepływu materiału i po podziale produkcji na dwie sekcje, zaprosiliśmy inżynierów sprzedaży CIRIEX ABUS (www.ciriexabus-cranes.com.br), aby pomogli nam znaleźć rozwiązania gwarantujące zwiększoną dynamikę wewnętrznej logistyki materiałów. Przedstawiciele CIRIEX ABUS naprawdę rozumieli zarówno założenia projektu, jak i nasze obawy. Zaproponowali rozwiązanie, które optymalizuje nasze procesy.”

Sergio Eidt, dyrektor generalny CIRIEX ABUS, brazylijskiego partnera ABUS Kransysteme, dodaje: „Przedyskutowaliśmy wiele opcji i ostatecznie zaoferowaliśmy São José rozwiązanie, które odpowiada potrzebom spółki. Ustandaryzowaliśmy procedury tak dalece, jak to było możliwe, aby ułatwić prace utrzymaniowe i optymalizować stany magazynowe części zamiennych.”

To rozwiązanie wymagało dostarczenia w sumie 6 jednodźwigarowych suwnic pomostowych wyposażonych w wciągniki linowe. Cztery z nich, mogą pracować w dwóch tandemach. Umożliwia to jednemu operatorowi obsługę pary dźwignic równocześnie. Udźwigi suwnic to po 3,2 t każda w jednym tandemie i po 6,3 t - w drugim. Ponad nimi znajduje się następny poziom transportu powierzchniowego, obsługiwany przez dwie kolejne jednodźwigarowe suwnice pomostowe z udźwigami po 3,2 t. Te urządzenia pracują samodzielnie, bez opcji tandemu.

Park maszyn rozszerzono także o instalację składającą się z 20 lekkich dźwignic podwieszanych HB o udźwigach od 250 kg do 2 t. Ten modularny system dźwignicowy tworzy w São José całościowo jedną linię produkcyjną. Używany jest do transportu i montażu mniejszych części oraz podzespołów maszyn. Dodatkowo jeden żuraw warsztatowy o udźwigu 250 kg obsługuje indywidualne stanowisko montażowe.

Cel klienta, jakim było osiągnięcie dynamicznego procesu produkcyjnego, został zrealizowany dzięki zastosowaniu kombinacji kilku typów dźwignic ABUS ze zróżnicowanymi udźwigami, rozmieszczonych w skoordynowanych wzajemnie lokalizacjach i na kilku poziomach. Łącznie urządzenia tworzą kompletny system transportu powierzchniowego materiałów.

Zastosowane produkty


Pliki do pobrania