Zoeller Tech wybiera dźwignice ABUS


Producenci, którzy kładą nacisk na jakość, wybierają urządzenia transportowe spełniające odpowiednie standardy trwałości i niezawodności. Wymagania te spełniają urządzenia dźwignicowe ABUS.

Zoeller Tech sp. z o. o. jest członkiem grupy kapitałowej Zoeller-Kipper GmbH z siedziba w Mainz, w Niemczech. Grupa ta jest dziś jednym z największych w Europie producentów pojazdów komunalnych i innych rozwiązań przeznaczonych do zbiórki i opróżniania pojemników z odpadów komunalnych. Zoeller Tech dużą wagę przykłada do zarządzania jakością i środowiskiem, spełniając normy systemu zarządzania jakością EN-ISO 9001:2009 oraz normy zarządzania środowiskowego EN-ISO 14001:2004. Jako dostawcę urządzeń dźwignicowych używanych przy wytwarzaniu m.in. śmieciarek, zgniatarek i zamiatarek wybrała znaną markę ABUS.

Związane z miejscem pracy żurawie przyścienne obrotowe i suwnice jednodźwigarowe w firmie Zoeller Montowane na ścianie żurawie obrotowe w miejscu pracy do prac spawalniczych przy małych elementach Suwnica pomostowa jednodźwigarowa z dźwigarami walcowanymi o udźwigu 8 t w hali produkcyjnej w Polsce Suwnica pomostowa jednodźwigarowa do transportu nadwozi śmieciarek Suwnice pomostowe jednodźwigarowe o udźwigu od 1 t do 8 t w firmie Zoeller Tech 16 suwnic jednodźwigarowych i 20 żurawi przyściennych dla niemieckiej firmy w Polsce

ABUS Crane Systems Polska z siedzibą w Gliwicach jest spółką córką niemieckiego producenta systemów dźwignicowych ABUS Kransysteme GmbH. Obecnie ABUS jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek dźwignic przemysłowych na świecie. Wysoka jakość urządzeń dźwignicowych ABUS wynika nie tylko z faktu, że ich produkcja odbywa się na terenie Niemiec, ale także z długofalowej, konsekwentnej strategii ciągłej poprawy jakości oferowanych wyrobów oraz 50-letniego doświadczenia. Jest to wynik bezpośredniej dbałości właścicieli o przedsiębiorstwo, której podstawą są tradycje rodzinne.
Cechami wyróżniającymi dźwignice ABUS są niezawodność oraz precyzja wykonania. Przez lata doświadczeń wypracowano unikalny cykl produkcji, charakteryzujący się wysokim stopniem automatyzacji i robotyzacji, który gwarantuje zachowanie stałego, powtarzalnego, wysokiego standardu wykonania. Cykl ten skutkuje nie tylko wyróżniającą się jakością produktu ale także zapewnia optymalizację kosztów wytworzenia w całej gamie oferowanych urządzeń dźwignicowych (suwnice pomostowe, żurawie warsztatowe, modułowe systemy lekkich dźwignic podwieszanych HB, wciągarki oraz wciągniki linowe i łańcuchowe).

W 2014 r. Zoeller Tech oddał do użytku halę produkcyjną w Rekowie Górnym nieopodal Pucka. Na ponad 1,8 ha powierzchni hali został umieszczony dział produkcyjny, w obrębie którego odbywają się procesy spawania, śrutowania, lakierowania oraz montażu przygotowanych części i podzespołów. Na wydzielonych przestrzeniach pracują działu serwisu, a także prototypownia.
Produkcję nadwozi głównie śmieciarek ale także i innych maszyn Zoeller wspomaga 16 suwnic ABUS. Dodatkowo zakupiono 20 warsztatowych przyściennych żurawi ABUS o udźwigach 0,5 t oraz 1 t.
 Żurawie obsługują lokalne stanowiska spawalnicze, przy których powstające półprodukty stopniowo zwiększają swoje gabaryty. Dlatego niezbędna jest współpraca żurawi pracujących na niższych poziomach hali z suwnicami jeżdżącymi na wyższych poziomach, umożliwiając w ten sposób przepływ materiałów do śrutowni i lakierni oraz dalej do montażu.
W grupie szesnastu dostarczonych suwnic ABUS są suwnice typu ELK i ELV o udźwigach 1 t, 5 t, 8 t i 10 t. Zróżnicowanie typu dostarczonych suwnic wynika z relacji udźwigu urządzenia do jego rozpiętości.

Produkty Zoeller wytwarzane w Polsce dystrybuowane są nie tylko na terenie całej Europy, ale także poza nią. W 2015 r. Zoeller Tech w zakładzie w Rekowie Górnym planuje montaż dodatkowych żurawi warsztatowych ABUS.

W Polsce dystrybutorem urządzeń ABUS w pełnym zakresie obsługi, od doradztwa i doboru optymalnego rozwiązania, przez dostawę i montaż, aż po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, jest spółka córka niemieckiego producenta: ABUS Crane Systems Polska (www.abuscranes.pl).

Zastosowane produkty


Pliki do pobrania