Mocowanie słupowych żurawi warsztatowych


Jakie mocowanie żurawia jest odpowiednie do mojego zastosowania?

Poniżej przedstawiamy różne dostępne metody montażu do podłoża:

Na czym mocować? Jakie typy żurawi wchodzą w grę? Jakie udźwigi i wysięgi są możliwe? Jakie warunki musi spełnić klient? Mocowanie
Nowe budynki 
lub podłoża hal, jeszcze nie wykonane
wszystkie wszystkie udźwigi i wysięgi Wykonanie fundamentu kotwy i szablon do kotew
Nowe budynki 
lub podłoża hal, jeszcze nie wykonane,
idealne do późniejszej instalacji żurawi
wszystkie wszystkie udźwigi i wysięgi Wykonanie fundamentu kotwy typu IDEAL i szablon do kotew
istniejące podłoże hali lub strop betonowy,
beton zwykły  zbrojony, nie beton zbrojony włóknem stalowym
LS / LSX wszystkie udźwigi i wysięgi Sprawdzenie przydatności podłoża hali płyta pośrednia z kotwami chemicznymi
VS do 500 kg wszystkie wysięgi;
od 500 do 3200 kg zależnie od wysięgu
istniejące podłoże hali lub strop betonowy,
beton zwykły lub beton zbrojony włóknem stalowym
LS / LSX wszystkie udźwigi i wysięgi Sprawdzenie przydatności podłoża hali płyta pośrednia z kotwami przelotowymi
VS do 1000 kg wszystkie wysięgi;
od 1250 do 5000 kg zależnie od wysięgu

 

Jesteś zainteresowany słupowym żurawiem warsztatowym z montażem do podłogi? Poproś o ofertę!

Mocowanie kotwami do fundamentu

Planujesz zastosowanie żurawia warsztatowego w swojej nowo budowanej hali i zamierzasz uruchomić żurawia od razu po zakupie?

W takim przypadku skorzystaj z klasycznej metody mocowania słupowych żurawi warsztatowych prętami kotwowymi, które można zabetonować w trakcie wykonywania betonowej płyty fundamentowej.

W zakresie dostawy ABUS jest zawarty komplet kotew i szablon stalowy. Szablon pomaga w dokładnym kotwami do fundamentu kotew i wypoziomowaniu kosza kotwowego.

Wszystkie dane niezbędne do wykonania fundamentu oraz jego uzbrojenia (według DIN 1045-1) otrzymasz także od firmy ABUS.

Mocowanie kotwami ABUS typu IDEAL do fundamentu

Planujesz nową halę i chcesz w niej później używać słupowe żurawie warsztatowe?

Jeżeli tak, to najlepszym rozwiązaniem są kotwy IDEAL ABUS - zawsze, gdy późniejsze miejsce ustawienia żurawia ma pozostać dostępne do swobodnego chodzenia i przejazdu.

Pręty kotwowe są dwuczęściowe i są łączone ze sobą tulejami. Aby nie dostał się do nich brud, tuleje kończące się równo z podłożem są ochraniane nakładkami.

Dzięki temu późniejsza instalacja słupowego żurawia warsztatowego może być wykonana przez wkręcenie w tuleje sworzni gwintowanych.

Zakres dostawy ABUS obejmuje kotwy i szablon stalowy. Szablon pomaga w dokładnym spozycjonowaniu kotew idealnych i wypoziomowaniu kosza kotwowego.

Wszystkie dane wymagane do wykonania fundamentu włącznie z uzbrojeniem (wg DIN 1045-1) otrzymasz także od firmy ABUS.

Mocowanie za pomocą płyty pośredniej i kotew chemicznych do posadzki betonowej/stropie betonowym

Masz istniejącą podłogę betonową lub strop betonowy (C20/25 do C50/60) i chcesz na tym podłożu zainstalować słupowy żuraw warsztatowy?

Jeżeli tak, to skorzystaj z elastycznej możliwości zamontowania żurawia za pomocą specjalnych kotew chemicznych. Dla słupowych żurawi warsztatowych typu LS, LSX lub VS (do 500 kg) jest to popularne rozwiązanie dla wszystkich udźwigów i wysięgów. Także dla słupowych żurawi warsztatowych o udźwigu od 500 do 3200 kg ten system mocowania jest często stosowany zależnie od wysięgu.

Jest wówczas stosowana opracowana specjalnie do obciążeń dynamicznych kotwa zespolona fischer. Aby wyeliminować niebezpieczeństwo potykania się, okrągła pośrednia płyta stalowa jest wykonana tak, że nie wystaje żadna przeszkoda.

Zakres dostawy obejmuje oprócz kotew iniekcyjnych i płytki do kołka rozporowego także pierścień szalunkowy i zaprawę do podlewania.

Mocowanie z blachą pośrednią na podłodze betonowej

Masz gotową podłogę betonową z betonu zwykłego (C25/30) lub betonu ze zbrojeniem stalowym i chcesz zainstalować na niej żurawia?

Jeżeli tak, to dobrym rozwiązaniem będzie mocowanie na kwadratowej blasze pośredniej. Płytę fundamentową należy przy tym przewiercić wiertnicą rdzeniową do betonu i w dolnej części odkuć, aby po zalaniu założonej kotwy było zapewnione dobre zakotwienie dolne.

ABUS dostarcza blachę pośrednią. Z przyjemnością rozszerzymy zakres dostawy o niezbędne kotwy gruntowe, zaprawę i materiały na szalunek.

Mocowanie z blachą pośrednią na ślepym stropie betonowym

W twoim budynku jest ślepy strop betonowy (C25/30), na którym ma być ustawiony żuraw warsztatowy?

Jest to możliwe za pomocą blachy pośredniej ABUS. Po przewierceniu stropu betonowego należy zamontować blachę pośrednią kotwami przelotowymi.

Zakres dostawy ABUS obejmuje blachę pośrednią. Z przyjemnością dostarczymy także odpowiednio dobrane kotwy przelotowe, zaprawę i materiały na szalunek.