Mocowanie żurawi warsztatowych


Z dużej liczby wariantów mocowania do naszych żurawi warsztatowych możesz wybrać odpowiednie do twoich warunków.

Słupowe żurawie warsztatowe mogą być ustawiane indywidualnie jako żurawie wolnostojące. Przyścienne żurawie warsztatowe są montowane do ściany betonowej lub do słupa hali.

Mocowania do słupowych żurawi warsztatowych

Słupowy żuraw warsztatowy ABUS może być zainstalowany na fundamencie wykonanym przez Klienta albo za pomocą blachy pośredniej lub kotew na gotowej podłodze betonowej lub na stropie betonowym.

Mocowania do przyściennych żurawi warsztatowych

Do przyściennych żurawi warsztatowych dostępne są mocowania do wsporników stalowych lub żelbetowych, do płyt stalowych lub do ścian żelbetowych.

Bezpieczna praca przy dźwignicach ABUS

Bezpieczeństwo pracy to ważna sprawa - dlatego konieczne jest sprawdzenie statyki budowli. Żurawie warsztatowe przenoszą siły i momenty na budynek i konstrukcje nośne. Odpowiednie z punktu widzenia statyki zwymiarowanie to podstawowy warunek bezpiecznej pracy żurawia. Dlatego zleć jego wykonanie specjaliście statyki budowli.

W ramach montażu żurawia warsztatowego przed uruchomieniem należy zadbać o należyte wypoziomowanie żurawia.

Jednak nie wszystkie podłoża hal sa wystarczająco równe, aby je zapewnić. Dlatego w każdym mocowaniu słupowych żurawi warsztatowych ABUS przewidziana jest szczelina montażowa, umożliwiająca wymagane wypoziomowanie. Ta pusta przestrzeń jest podlewana zaprawą, aby zagwarantować niezbędną stateczność.

Dostawa żurawia warsztatowego ABUS to "dostawa wszystkie od jednego dostawcy"

W firmie ABUS razem z systemem mocowania dostaniesz odpowiednie szablony i materiały połączeniowe. Do zakresu dostawy należą także materiały na szalunki do niezbędnych podlewek i specjalna zaprawa.