Suwnice pomostowe z elektrycznymi wciągnikami łańcuchowymi ABUS w Meksyku


Meksykański publiczny operator energetyczny Comisión Federal de Electricidad (CFE) zrealizował niedawno nową inwestycję. Zbudowano dwunawową halę służącą do montażu stacji transformatorowych, przeznaczonych do linii najwyższego napięcia. W pierwszej nawie magazynowane są komponenty stacji transformatorowych 400 kV, w drugiej - komponenty stacji transformatorowych 230 kV. W obydwu nawach hali odbywa się montaż. Po załadunku transformatory dystrybuowane są do swoich miejsc przeznaczenia na terenie kraju.

Przetarg na projekt hali montażowej wygrało pośredniczące biuro inżynieryjne Tecnologías de Automatización SACA (TASACA, www.tasaca.com). Powstała w 2009 roku firma działa w zakresie przygotowania i realizacji budów takich jak inwestycje „pod klucz”, złożone projekty infrastrukturalne, jak również podziemne linie energetyczne oraz stacje transformatorowe średniego i wysokiego napięcia. Do klientów TASACA należą przedsiębiorstwa prywatne, jak Maquinaria ICGSA działająca w przemyśle elektrycznym, a także podmioty publiczne, w tym ogólnokrajowa spółka wodociągowa CONAGUA czy właśnie wspomniany wyżej operator energetyczny CFE.

Wyzwaniem przy realizacji tego projektu był fakt, że CFE sprawdza jakość urządzeń, których zakup rozpatruje, we własnych laboratoriach badawczych. Testy te z reguły obejmują konstruowanie i budowę prototypu. Dopiero ich pozytywny rezultat kwalifikuje dane elementy wyposażenia do ewentualnego zakupu. W przypadku dźwignic ABUS nie było możliwości, aby zostały poddane takim testom. Była to znacząca przeszkoda dla udziału w przetargu. Udało się ją jednak pokonać dzięki udostępnieniu przez meksykańską spółkę córkę ABUS, Crane Systems Suba (www.cranesystemssuba.com) szeregu referencji, dotyczących realizacji innych, podobnych stacji transformatorowych z zastosowaniem dźwignic pomostowych ABUS.

W jednej z naw hali CFE zainstalowano dwie identyczne suwnice jednodźwigarowe ABUS typu ELK, o udźwigu 3,2 t i rozpiętości 12,8 m każda. W drugiej nawie pracuje suwnica jednodźwigarowa typu ELV o udźwigu 4 t i rozpiętości 9,8 m. Każda z suwnic wyposażona jest w elektryczny wciągnik łańcuchowy GM8. Jest to największy z serii wciągników łańcuchowych ABUCompact, o maksymalnym udźwigu do 4 t. W wersji dwucięgnowej może on osiągnąć do 16 m maksymalnej wysokości podnoszenia.

Wciągnik łańcuchowy ABUCompact ma szereg zalet, takich jak łatwa obsługa, wysoki współczynnik natężenia pracy, niewielka masa własna i wygodna konserwacja. Bez czasochłonnego otwierania korpusu, od zewnątrz można zmienić tutaj ustawienie zabezpieczenia przed przeciążeniem, za pomocą wstępnie wyregulowanego sprzęgła ślizgowego. Jeżeli zaistnieje konieczność wymiany łańcucha, wystarczy odkręcić tylko kilka śrub. Koło łańcuchowe wraz z prowadnicą tworzą razem modułowy element, który można zdemontować i wymienić w całości.

Elektryczne wciągniki łańcuchowe rekomenduje się dla suwnic pomostowych głównie w niższych zakresach udźwigu. Montowane są przede wszystkim na urządzeniach takich jak żurawie warsztatowe, systemy lekkich dźwignic podwieszanych HB lub też stacjonarnie. Pełnią funkcję urządzeń stanowiskowych lub doprowadzają materiał do maszyn produkcyjnych.

Zastosowane produkty


Pliki do pobrania