Dźwignice ABUS w centrum dystrybucji części zamiennych Caterpillar (RPA)


Morris Cranes, oddział firmy Morris Material Handling SA (Pty) Ltd., jest przedstawicielem ABUS Kransysteme GmbH w Republice Południowej Afryki i krajach ościennych. Spółka dostarczyła i zainstalowała w Caterpillar Inc. (www.caterpillar.com) w Johannesburgu szereg urządzeń dźwignicowych ABUS.

Caterpillar to jeden z czołowych na świecie producentów maszyn budowlanych i górniczych, agregatów na gaz ziemny i olej napędowy, a także turbin gazowych stosowanych w przemyśle i w lokomotywach z napędem spalinowo - elektrycznym. Od przeszło 90 lat Caterpillar z sukcesem rozwija się na rynku światowym. Poprzez politykę zrównoważonego rozwoju działa jako motor pozytywnych zmian w przemyśle na kilku kontynentach. Beneficjentami tej działalności produkcyjnej są przedsiębiorstwa z branż: surowcowej, budowlanej, transportu i energetyki.

W Afryce, wraz z siecią przedstawicielstw handlowych, firma zatrudnia łącznie ok. 15 000 pracowników. Inwestycja w Johannesburgu w postaci imponujących rozmiarów hali o powierzchni 56.000 m² jest częścią szerszej strategii rozbudowy przedsiębiorstwa w tej części świata. ABUS i Morris dostarczając urządzenia transportu bliskiego do nowego centrum przyczyniają się po części do sukcesu Caterpillar.

Systemy dźwignicowe dostarczono w dwóch etapach. W pierwszej fazie zostały zainstalowane trzy urządzenia. Warsztatowy żuraw słupowy ABUS typu VS o udźwigu 2 t, ramieniu długości 5 m i wysokości podnoszenia 4,4 m umieszczono na zewnątrz hali, gdzie służy do załadunku i przeładunku ciężkich elementów maszyn. W hali magazynowej pracuje suwnica dwudźwigarowa ABUS typu ZLK o udźwigu 25 t, rozpiętości 13,3 m i wysokości podnoszenia 7,57 m. Przeznaczona jest do transportu kompletnych urządzeń Caterpillar. Dodatkowo w hali oddano do użytku suwnicę jednodźwigarową  ABUS typu EDL, która służy m.in. do przewozu baterii wózków widłowych. Charakteryzuje się udźwigiem 2,5 t, rozpiętością 16,5 m i wysokością podnoszenia 8,44 m.

W drugiej fazie Caterpillar zwrócił się do Morris o dostawę i montaż trzech lekkich dźwignic podwieszanych HB o udźwigu 0,3 t, wysokości podnoszenia 4 m i rozpiętościach oscylujących pomiędzy 8,05 a 8,8 m. Za pomocą systemów HB części zamienne Caterpillar są sortowane, a następnie podnoszone i załadowywane na przenośnik grawitacyjny. Stąd przejmowane są przez wózki widłowe i transportowane do regałów magazynowych. W tej strefie magazynu znalazł się też jeszcze jeden żuraw słupowy - o udźwigu 0,3 t, długości ramienia 4 m i wysokości podnoszenia 4 m.

ABUS i Morris życzą zespołowi Caterpillar wielu sukcesów w związku z powstaniem nowego centrum dystrybucji w RPA. Ze swoją konsekwentną pasją do rozwijania produktu Caterpillar będzie tu oferował światowej klasy jakość, serwis i rozwiązania dla przemysłu, przy jednoczesnym umożliwianiu rozwoju infrastruktury i transferu wiedzy - tak potrzebnych krajom Afryki, by zwiększać swoją konkurencyjność
na światowych rynkach.

Zastosowane produkty


Pliki do pobrania