Wydajny tandem suwnic ABUS


Różnorodność zastosowań urządzeń dźwignicowych ABUS powoduje, że skupiają one zainteresowanie wielu gałęzi przemysłu. Wielowariantowość konfiguracji, w których mogą pracować suwnice niemieckiego producenta, umożliwia wykorzystanie tego samego zestawu urządzeń nie tylko do powtarzalnych procesów przepływu materiałów, ale do wielu unikalnych operacji i ruchów na hali.

Suwnice pracujące w nietypowej konfiguracji stosowane są często do transportu ładunków o różnych gabarytach i ciężarze. Dobrze sprawdzają się też w warunkach dużej dynamiki przepływu materiałów.

Przykładem takiego otoczenia jest zakład hiszpańskiej spółki ALACER MAS położony w Parets del Valles, ok. 30 km od Barcelony. Jest to centrum dystrybucji stali nierdzewnej, produktów z aluminium, metali nieżelaznych oraz technicznych tworzyw sztucznych. Transportuje się tam całą gamę części: rurociągów i elementów hydraulicznych, kotwy, uchwyty, kątowniki, profile, elementy tłoczone, kołnierze, tuleje, łańcuchy, śruby itp.

Zainstalowano tam dwie suwnice pomostowe ABUS. Pierwsza to typ ELK o udźwigu 8 t i rozpiętości 14m. Druga, o zbliżonej rozpiętości, to typ ELV o udźwigu 5 t.

Suwnica ELV firmy ABUS jest zbudowana z dwuteowego profilu walcowanego. Dużo mniejszy ciężar własny całego urządzenia osiąga się spawając dźwigar w formę skrzynkową, wzmacnianą od wewnątrz (typ ELK). Dzięki temu na słupy oraz belki podsuwnicowe przenoszone są mniejsze siły, co z kolei pozwala na obniżenie kosztów wytworzenia konstrukcji wsporczej. Zastosowanie takich rozwiązań umożliwia suwnicy ELV przy udźwigu do 5 t osiągnąć rozpiętość 18,5 m, natomiast suwnicy typu ELK aż 28,5 m. Przy udźwigu do 10 t maksymalne rozpiętości dla tych typów wynoszą odpowiednio: 14,5 m oraz 26 m.

Układ zamontowanych urządzeń u hiszpańskiego hurtownika zapewnia elastyczną i wydajną pracę: obie suwnice mogą być niezależnie użyte na poziomach, na których są zainstalowane. Dzięki wspólnej przestrzeni pracy ładunek może być przekazywany pomiędzy suwnicami.

W naszym kraju dystrybutorem urządzeń ABUS w pełnym zakresie obsługi, od doradztwa i doboru optymalnego rozwiązania, przez dostawę i montaż, aż po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, jest spółka córka niemieckiego producenta: ABUS Crane Systems Polska (www.abuscranes.pl).

Suwnica pomostowa jednodźwigarowa ABUS z wózkiem jednoszynowym typ E Suwnica pomostowa jednodźwigarowa ABUS z wózkiem jednoszynowym typ E Suwnica pomostowa jednodźwigarowa ABUS z wózkiem jednoszynowym typ E Suwnica jednodźwigarowa ABUS

Zastosowane produkty


Pliki do pobrania