ABUS w Polsce


ABUS Crane Systems Polska

  • Spółka – córka firmy ABUS Kransysteme GmbH.
  • Doradztwo, dobór optymalnego rozwiązania, dostawa, montaż, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń marki ABUS na terenie całego kraju.
  • Siedziba w Gliwicach, stacja serwisowa w Gdańsku.

Inwestycja w KSSE

W dniu 01 marca 2013 roku spółka ABUS Crane Systems Polska przeniosła siedzibę do własnych, nowo wybudowanych obiektów na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa w Gliwicach. W nowej siedzibie znajduje się m.in. Centrum Serwisowo – Szkoleniowe. Pomimo posiadania siedziby na terenie SSE spółka nie korzysta ze zwolnień podatkowych.

ABUS Crane Systems Polska sp. z o.o.
ul. Gaudiego 20
44–109 Gliwice

Tel.: +48 32 334 70 00
Faks: +48 32 279 02 02

info@abuscranes.pl