Suwnice pomostowe / Suwnice jednodźwigarowe - Zapytaj o cene


Pan / Pani to pole jest wymagane

Imię to pole jest wymagane

Imię posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl

Nazwisko to pole jest wymagane

Nazwisko posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl

Nazwa firmy to pole jest wymagane

Nazwa firmy posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl

Ulica to pole jest wymagane

Ulica posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl

Kod pocztowy to pole jest wymagane

Kod pocztowy posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl

Miejscowość to pole jest wymagane

Miejscowość posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl

Kraj to pole jest wymagane

E-mail to pole jest wymagane

E-mail posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl

Telefon to pole jest wymagane

Telefon posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl


Dane techniczne preferowanego systemu dźwignicowego:
kg

Udźwig musi być liczbą całkowitą

mm

Oczekiwana wysokość podnoszenia (HC) musi być liczbą całkowitą

Warunki na miejscu montażu
mm

Szerokość hali w świetle (BR) musi być liczbą całkowitą

mm

Wysokość główki szyny (HS) musi być liczbą całkowitą

mm

Wysokość hali w świetle (HG) musi być liczbą całkowitą

mm

Rozpiętość (S) musi być liczbą całkowitą

m

Długość toru jazdy suwnicy musi być liczbą całkowitą

mm

Rozstaw słupów musi być liczbą całkowitą

m

Długość toru jazdy suwnicy musi być liczbą całkowitą

sztuk

Ilość suwnic na jednym podtorzu musi być liczbą całkowitą

Przygotowujemy dla Państwa ofertę wraz z kalkulacją opartą na przekazanych danych dla jednej suwnicy. Jeśli planują Państwo większą ilość suwnic na tym samym torowsiku - prosimy o taką informację w dalszej treści zapytania.

Wiadomość to pole jest wymagane

Please leave following fields empty!
ABUS Crane Systems Polska sp. z o.o.
ul. Gaudiego 20
44–109 Gliwice

Tel.: +48 32 334 70 00
Faks: +48 32 279 02 02

info@abuscranes.pl