Jakość w standardzie - ABUS Crane Systems Polska


Kiedy w 2006 roku podjęto decyzję o założeniu spółki ABUS w Polsce, nie znana była odpowiedź na pytanie: do jakich rozmiarów na tutejszym rynku, w dużej mierze zorientowanym na cenę, może rozwinąć się firma dostarczająca jedynie produkty i usługi jakościowe? Według ABUS jakość w standardzie nie stoi w konflikcie z konkurencyjną ceną, choć bywa, że nie jest to cena najniższa. Inwestycja, jaką jest nabycie urządzenia dźwignicowego, nie powinna być oceniana jedynie z perspektywy kosztów zakupu.

ABUS wyróżniony

Powstanie ABUS Crane Systems Polska było odpowiedzią na rosnący popyt na urządzenia ABUS, które już od lat 90. dostarczane były do naszego kraju różnymi kanałami dystrybucyjnymi. Od chwili powstania spółka postawiła sobie za cel do wyróżniającej się jakości produktu dodać wyróżniającą się jakość świadczonych usług. W praktyce oznaczało to najwyższą dbałość o poziom obsługi klienta i tworzenie w tym celu zespołu specjalistów o wysokich kompetencjach. Pomimo kryzysu, który zaczął się jesienią 2008 roku, rezultatem takiej strategii był dalszy konsekwentny wzrost spółki. Ukoronowaniem tej początkowej fazy rozwoju było otrzymanie w 2009 roku Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej D&B. To prestiżowe wyróżnienie międzynarodowa wywiadownia gospodarcza Dun & Bradstreet przyznała ABUS Crane Systems Polska za najwyższą ocenę stabilności firmy. Nagrodzenie certyfikatem oznacza, że firma posiada wysoką płynność finansową oraz gwarantuje systematyczną realizację zobowiązań. Certyfikat ten spółka otrzymywała również w kolejnych latach.

W 2012 roku ABUS Crane Systems Polska został laureatem rankingu „Gazele Biznesu”, oceniającego dynamikę wzrostu firm poprzez analizę trzech lat ich działalności. Autorem rankingu jest grupa Coface, międzynarodowa wywiadownia gospodarcza o blisko 70-letnim doświadczeniu w sektorze ubezpieczeń należności i zarządzania ryzykiem kredytowym. ABUS Crane Systems Polska wziął udział w największym w Polsce programie promującym jakość. Konkurs „Jakość Roku” to organizowane przez fundację „Qualitas” przedsięwzięcie, które wspiera i promuje wysokie standardy w działalności biznesowej. W marcu bieżącego roku wręczono spółce nagrodę „Jakość Roku 2013” w kategorii „Produkt” za suwnicę dwudźwigarową (na zdjęciu). Patronat medialny nad wydarzeniem objął „Dziennik Gazeta Prawna”.

Wzrost wartości przedsiębiorstwa został zauważony przez międzynarodowy miesięcznik „Forbes”. W kwietniu 2014 r. ABUS otrzymał prestiżowe wyróżnienie -DiamentForbesa. W rankingu pod uwagę brano firmy, które w ubiegłym roku odznaczały się największym przeciętnym rocznym wzrostem swojej wartości. Wyeliminowano jednocześnie firmy, w których skokowy wzrost wartości mógł być efektem jednorazowych zdarzeń nadzwyczajnych. Wyróżnienie potwierdza „potencjał pracowników firmy”, wartość „posiadanego know-how”, jak również wskazuje na „odporność podmiotu na zmiany sezonowe lub koniunkturalne”.

Firma Euler Hermes w swoim aktualnym raporcie (z 19 sierpnia 2014 roku) wyróżnia „stabilne wyniki” oraz „korzystną strukturą finansową” ABUS Crane Systems Polska.  Spółka nazywana jest „rzetelnym kontrahentem”, z którym „poleca się współpracę”.

Wiele wskazuje na to, że ustalony i konsekwentnie realizowany  priorytet budowania kompetentnego zespołu, gotowego do nieustannego rozwoju przynosi oczekiwane rezultaty.

ABUS inwestuje

Obsługa kilku tysięcy aktywnych klientów w całej Polsce wymaga odpowiedniego zaplecza. Przewidując taką potrzebę, podjęto w spółce decyzję o wybudowaniu własnych obiektów. Inwestycja powstała na niemal 12 tys. m2 działki na terenie gliwickiego oddziału Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, pomimo iż ABUS nie korzysta w Polsce ze zwolnień podatkowych.

Powstały w 2013 roku obiekt zapewnia warunki nie tylko do ekspresowej dystrybucji części zamiennych oraz komponentów, ale i do prowadzenia technicznych szkoleń produktowych. Istnieje także możliwość organizacji szkoleń na życzenie klienta dla jego służb technicznych, które na bieżąco serwisują dźwignice. Możliwość zademonstrowania „na żywo” kompletnych urządzeń dźwignicowych ABUS była jednym z celów budowy. Wewnątrz hali, będącej częścią obiektu, zlokalizowano dwuwciągnikową suwnicę pomostową, suwnice podwieszane i żuraw warsztatowy. Powstałe tam pomieszczenie szkoleniowe przylega do stałego pomostu roboczego, zapewniającego bezpośredni dostęp do suwnicy. W hali znajduje się także magazyn oraz warsztat, a sąsiadujący budynek biurowy wyposażono w dwie sale konferencyjne.

ABUS quality & competence

Obecnie ABUS jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych globalnie marek dźwignic przemysłowych. Dbając o potrzeby klienta, koncentruje się przede wszystkim na dostarczaniu produktu niezawodnego i trwałego. Pomimo obecności urządzeń ABUS na całym świecie, najważniejszych inwestycji dokonano jedynie na kluczowych rynkach. W Europie poza Niemcami ABUS posiada spółki we Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji i Hiszpanii oraz oczywiście w Polsce. Polska jest jedynym krajem tzw. nowej Unii, w którym ABUS zainwestował, a zakres tej inwestycji jest największy poza samymi Niemcami. Wskazuje to na fakt długofalowego zobowiązania firmy w stosunku do naszego rynku.

Z tego też względu ABUS Crane Systems Polska był obecny na tegorocznych targach ITM w Poznaniu. TargiInnowacje Technologie Maszynysą największą tego typu imprezą w Europie Środkowo-Wschodniej,  o czym świadczy liczba niemal 17 tys. zwiedzających z 23 krajów.

Odwiedzając stoisko ABUS, można było poznać urządzenia oferowane przez firmę. Eksponowano suwnice podwieszane, żuraw warsztatowy, wciągniki łańcuchowe oraz wciągnik linowy typu E. Poza kompletnymi urządzeniami wystawiano komponenty oraz elementy układu sterowania.

„Nasze doświadczenia pokazują, że strategia jakości i kompetencji jest słuszna i korzystna w długofalowejperspektywie. Jestem przekonany, że część rynku nastawiona stricte na cenę, a pomijająca jakość, w miarę rozwoju gospodarczego będzie się kurczyć” - stwierdza obecny na targach szef ABUS w Polsce, trzymając w ręku firmowy kubek ABUS z niebieskim nadrukiem quality & competence.