Moduł obsługowy do żurawi warsztatowych


moduł obsługowy przejezdny wzdłuż wysięgnika

  • Zalecenie dla elektrycznej jazdy wózka i obrotu
  • dostępny do żurawi warsztatowych typu VS i VW

moduł obsługowy na haku ładunkowym

  • dostępny dla żurawi warsztatowych, w których tylko funkcje podnoszenia/opuszczania są sterowane elektrycznie oraz których maksymalny udźwig nie przekracza 250 kg

Sterownik radiowy

  • dostępny do wszystkich żurawi warsztatowych ABUS