Profil jazdy i profil podnoszenia ABUControl


ABUControl wyposażony jest w system operacyjny KranOS, którego interfejs pozwala zdalnie konfigurować parametry suwnic ABUS, dopasowując je do konkretnych warunków pracy w danej sytuacji.

Np. ta sama suwnica, wykorzystując tryb pracy z dwoma stałymi prędkościami (główną i precyzyjną), może służyć do przenoszenia elementów stalowych, a jednocześnie po przełączeniu w tryb płynnej, bezstopniowej regulacji prędkości - do transportu materiałów kruchych.

Dzięki ABUControl użytkownik nie musi już każdorazowo konfigurować pożądanego trybu pracy. Wystarczy aktywować któryś z wcześniej utworzonych profili jazdy lub podnoszenia. Wpływa to na wzrost wydajności oraz komfort pracy.

Dwie prędkości stałe

Dotychczas standardowe suwnice wyposażane były w dwie prędkości ruchów poziomych: główną i precyzyjną. W ABUControl wartość obu tych prędkości można samodzielnie zdefiniować w zakładce odpowiedniego profilu, korzystając z interfejsu KranOS.

Zaawansowana technologia ABUControl nie wyklucza operowania dźwignicą w tradycyjny sposób, do którego mogą być przyzwyczajeni niektórzy użytkownicy.

Płynna zmiana prędkości

Po wyborze w interfejsie KranOS zakładki odpowiedniego profilu i zaznaczeniu trybu płynnej zmiany prędkości, operator może bezstopniowo zmieniać prędkość jazdy, aż do osiągnięcia wybranego wcześniej poziomu maksymalnego.

Może on także w razie potrzeby bardzo powoli i precyzyjnie pozycjonować ładunek. W KranOS możliwa jest konfiguracja charakterystyk przyspieszenia i hamowania oraz definiowanie wartości prędkości minimalnej i maksymalnej.

Sterowanie proporcjonalne

Zakładka sterowania proporcjonalnego korzysta z nadajnika ABURemote "Joystick". Nadajnik tego typu działa podobnie do pedałów gazu i hamulca w samochodzie. Im dalej joystick jest odchylany, tym większa jest prędkość. Zatrzymanie ładunku w pożądanym punkcie docelowym jest w tym trybie bardzo precyzyjne.

Ustawienia profili jazdy i podnoszenia

Zakładki profili jazdy i podnoszenia są częścią interfejsu KranOS. Tablet, laptop czy smartfon wystarczą, aby aktywować profile przez sieć WLAN. KranOS umożliwia również konfigurację charakterystyki przyspieszenia i hamowania, a także definiowanie prędkości głównej i precyzyjnej.

Dostępne profile

Ustawienia dwóch prędkości jazdy, płynnej zmiany prędkości i sterowania proporcjonalnego są dostępne zarówno dla ruchów poziomych, jak i dla podnoszenia. W wariancie standardowym interfejsu KranOS zawarte są już profile jazdy suwnicy i jazdy wózka. Jeśli wciągnik/wciągarka suwnicy wyposażona jest w falownik, operator może skonfigurować profil podnoszenia w KranOS.