ABUControl - system zapobiegający kołysaniu ładunku


System ABUS zapobiegający kołysaniu ładunku zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia pracę podczas transportu ładunków w sytuacjach wymagających precyzji manewrowania. W czasie rzeczywistym  uwzględnia on prędkość jazdy, przyspieszenie lub hamowanie dźwignicy, pozycję haka i długość zawiesia. Dzięki jego zastosowaniu nawet operator z mniejszym doświadczeniem jest w stanie wykonywać najbardziej skomplikowane czynności.

Działanie systemu

Matematyczny model obliczeniowy na podstawie szeregu parametrów przewiduje ruch ładunku (kołysanie) przy zmianach prędkości lub kierunku jazdy dźwignicy. Wyprzedzająco suwnica lub wciągnik/wciągarka wykonują ruch zapobiegający kołysaniu. Taką operację bez pomocy systemu byłby w stanie przeprowadzić jedynie bardzo doświadczony operator.

Aktywacja poprzez zdalne sterowanie ABURemote

Funkcja aktywacji systemu ABUS zapobiegającego kołysaniu ładunku może za pomocą oprogramowania zostać przypisana jednemu z programowalnych przycisków funkcyjnych na pilocie zdalnego sterowania (ABURemote „Button” lub ABURemote „Joystick”). Przyciskami „podnoszenie“ i „opuszczanie“ można wprowadzić długość aktualnie wykorzystywanego zawiesia, która będzie użyta przez system do obliczeń. Ustawienia pozostaną aktywne nawet, jeśli suwnica jest wyłączona przez dłuższy czas.