Układ zasilania prądowego do elektrycznych wciągników łańcuchowych


Układ zasilania prądowego przewodem oponowym wleczonym

  • Układ zasilania prądowego do wózka przewodem płaskim, ciągniętym przez wózek kablowy w szynie jezdnej, zamocowanej równolegle do jezdni wózka
  • Mocowanie wspornikami mocującymi w celu zaciśnięcia na wsporniku z profilu walcowanego
  • nadaje się do torów o długości do 30 metrów

Układ zasilania prądowego szynoprzewodem

  • Układ zasilania prądowego bezpiecznym szynoprzewodem, zamocowanym równolegle do jezdni wózka. Układ zasilania prądowego funkcjonuje na zasadzie zasilania końcowego lub odcinkowego.
  • Mocowanie wspornikami mocującymi w celu zaciśnięcia na wsporniku z profilu walcowanego
  • Przy długości toru powyżej 30 metrów konieczne jest zasilanie odcinkowe.