Ograniczniki ruchu do elektrycznych wciągników łańcuchowych


elektroniczny wyłącznik krańcowy podnoszenia

  • Elektroniczny wyłącznik graniczny podnoszenia zwiększa bezpieczeństwo eksploatacyjne dzięki możliwości wyboru dwóch dowolnych punktów wyłączania. Punkty wyłączania dla najwyższego i najniższego położenia haka mogą być indywidualnie programowane za pomocą przycisku programowania na kasecie sterowniczej. Po osiągnięciu odnośnego punktu wyłączania wyłączany jest proces podnoszenia lub opuszczania w danym kierunku jazdy.
  • alternatywnie: wyłącznik graniczny podnoszenia z 2 dodatkowymi pozycjami pośrednimi. Rozszerzenie wyłącznika granicznego podnoszenia o 2 dodatkowe programowalne punkty wyłączania, między górną i dolną pozycją wyłączania. Można je wykorzystać jako „Pozycje Stop-and-Go”, dojeżdżając do nich a następnie przejeżdżając je.
  • wymagane sterowanie elektroniczne 48 V

zderzak zaciskowy

  • zastosowanie do profili nośnych o równoległych kołnierzach z S 235 (bez olejów i smarów)
  • nadaje się do mechanizmów jezdnych o maks. prędkości jazdy 36 m/min.

Wyłącznik graniczny jazdy wózka

  • Wyłączenie wstępne do małej prędkości jazdy wózka przed dojściem do końca dźwigara. Ruch jazdy w przeciwnym kierunku jest możliwy z dużą prędkością jazdy wózka.
  • Oprócz wyłączenia wstępnego do małej prędkości jazdy można zrealizować także wyłączenie krańcowe przed dojściem do końca dźwigara . Ruch jazdy w przeciwnym kierunku jest możliwy z dużą prędkością jazdy.
  • Jako wyposażenie dodatkowe potrzebny jest sterownik stycznikowy.