Licznik godzin pracy do elektrycznych wciągników łańcuchowych


Licznik godzin pracy służy do realistycznego wyznaczania czasu pracy mechanizmu podnoszenia. Wyświetlana liczba godzin pracy może być uwzględniona przy obliczaniu pozostałego okresu życia mechanizmu podnoszenia w rozumieniu der FEM 9.755. Zastosowanie licznika godzin pracy daje z reguły wydłużenie dopuszczalnego okresu użytkowania mechanizmu podnoszenia.