Wciągarki i wciągniki linowe / Wciągarka linowa typu DQA - Zapytaj o cene


Pan / Pani to pole jest wymagane

Imię to pole jest wymagane

Imię posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl

Nazwisko to pole jest wymagane

Nazwisko posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl

Nazwa firmy to pole jest wymagane

Nazwa firmy posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl

Ulica to pole jest wymagane

Ulica posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl

Kod pocztowy to pole jest wymagane

Kod pocztowy posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl

Miejscowość to pole jest wymagane

Miejscowość posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl

Kraj to pole jest wymagane

E-mail to pole jest wymagane

E-mail posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl

Telefon to pole jest wymagane

Telefon posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl


Dane techniczne preferowanego systemu dźwignicowego:
kg

Udźwig musi być liczbą całkowitą

mm

Oczekiwana wysokość podnoszenia (HC) musi być liczbą całkowitą

Prędkość podnoszenia to pole jest wymagane

Grupa natęźenia pracy to pole jest wymagane

Warunki na miejscu montażu

Producent dźwignicy to pole jest wymagane

Numer seryjny dźwignicy ABUS musi być liczbą całkowitą

mm

Rozpiętość wózka wciągarki (SP) musi być liczbą całkowitą

Napięcie robocze to pole jest wymagane

Napięcie sterowania to pole jest wymagane

mm

Szerokość szyny wózka wciągarki (F) musi być liczbą całkowitą

mm

Prześwit ponad szyną wózka (HK) musi być liczbą całkowitą


Wiadomość to pole jest wymagane

Please leave following fields empty!

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ABUS Crane Systems Polska sp. z o.o. ul. Gaudiego 20, 44-109 Gliwice.
2. Na podany adres e-mail: iodo@abuscranes.pl może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem w zakresie przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu i obsługi Pani/Pana zgłoszenia złożonego przy wykorzystaniu usługi elektronicznego formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzania o ochronie danych nr 2016/679.
4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia.
5. Dane osobowe będą przechowywane do ustania celu przetwarzania.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymagane w celu świadczenia usług udostępnienia i obsługi elektronicznego formularza.

ABUS Crane Systems Polska sp. z o.o.
ul. Gaudiego 20
44–109 Gliwice

Tel.: +48 32 334 70 00
Faks: +48 32 279 02 02

info@abuscranes.pl