Mocowanie do żelbetu lub wiązara drewnianego za pomocą wspornika normalnego


Konstrukcja stropu twojej hali jest wykonana z wiązarów żelbetowych lub drewnianych?

Do mocowania systemu torowiska podwieszonego można użyć naszych wsporników normalnych. Mocuje się je bocznie do wiązarów hali. Do mocowania systemu suwnicy podwieszonej stosuje się wówczas klamry skręcane mocowane do wspornika normalnego.

Wiązar żelbetowy

Mocowanie urządzenia dźwignicowego do wsporników normalnych

Wspornik normalny do żelbetu

W celu zamocowania wspornika wiązar betonowy jest przewiercany wiertarką do otworów pod gwint.

Wsporniki normalne są dostępne z dwoma różnymi wysięgami: 350 mm i 525 mm. Nadają się do wiązarów o grubości do 500 mm i mogą być stosowane do systemów HB o udźwigu do 2000 kg.

Zakotwienie tylne wspornika normalnego w wiązarach betonowych wymaga zastosowania małych płytek czworokątnych.

Wspornik normalny do wiązara drewnianego

W celu zamocowania wspornika wiązar drewniany musi zostać przewiercony na wylot.

Wsporniki normalne są dostępne w dwóch wariantach o różnej długości wysięgu: 350 mm i 525 mm. Mogą być stosowane do wiązarów o szerokości do 500 mm. Mocowanie do wiązarów drewnianych jest przewidziane do systemów torowisk HB z udźwigiem małym lub średnim.

W przypadku mocowania wspornikami normalnymi do wiązarów drewnianych do zakotwienia tylnego stosowane są ceowniki.

Najwyższe położenie haka przy mocowaniu wspornikiem normalnym jest niewystarczające?

Przyczyną może być bardzo niska hala. Lub maszyna może być bardzo wysoka i konieczne jest osiągnięcie maksymalnej wysokości podnoszenia. W takim przypadku możemy zaoferować rozwiązanie oparte na specjalnym wysokim wsporniku do wiązara żelbetowego.

Prosimy o kontakt!