Słupy ze wspornikiem


Masz podłogę żelbetową i nie ma możliwości mocowania do stropu?

Jeżeli tak, to słupy ze wspornikiem ABUS stanowią najtańszy wariant montażu na podłodze twojej hali. Do mocowania do podłogi wykorzystywane są zaprojektowane specjalnie na obciążenia dynamiczne kotwy iniekcyjne fischer.

Mocowanie na podłogach z betonu zbrojonego włóknem stalowym jest niedopuszczalne. Mamy alternatywne rozwiązanie dla takiej sytuacji – skontaktuj się z nami.

Słupy ze wspornikiem

Słupy ze wspornikami mają jednostronny wysięg.

Słupy ze wspornikiem są dostępne z wysięgiem dwustronnym (wspornik teowy). Jeżeli obok siebie instalowane są dwa urządzenia dźwignicowe, jako środkowe mocowanie można zastosować wsporniki teowe.