Konstrukcje bramowe


Masz podłogę żelbetową (beton zwykły lub beton zbrojony włóknem stalowym) i chcesz wykorzystać system HB do zadań transportowych?

Odstępy między wspornikami systemów bramowych zostaną indywidualnie zoptymalizowane stosownie do twoich potrzeb, aby nie kolidowały one ze znajdującymi się pod nimi maszynami i innymi urządzeniami. Zachowana jest dobra dostępność obszarów roboczych pod systemem HB. Jeżeli będą konieczne boczne stężenia między podporami bramowymi, będą ona usytuowane jak najwyżej. Dzięki temu będzie zachowana możliwość bocznego wjazdu np. wózkiem widłowym.

Konstrukcja bramowa

Mocowanie systemu HB bezpośrednio do podpór bramowych

Kolejnym powodem wyboru systemu bramowego mogą być liczne wieszaki systemu HB, powodujące, że mocowanie do słupów ze wspornikiem jest nieekonomiczne.

Podpory bramowe z opartymi na nich dźwigarami rozdzielczymi obciążenia

Mocowanie systemu HB na dźwigarach rozdzielczych obciążenia

Konstrukcje bramowe są wykonywane jako sztywne na zginanie. Z reguły są usytuowane w hali jako konstrukcje wolnostojące. Możliwe jest też boczne połączenie z konstrukcją hali.

Zaleta:
Bazy słupów mogą być bardzo małe - do zabezpieczenia położenia stosowane są kołki rozporowe.