Dźwigar pomocniczy


Masz wiązary halowe w dużych odstępach a na podłodze hali nie ma miejsca na wsporniki lub podpory bramowe?

Oto rozwiązanie: dźwigary pomocnicze, mocowane do podciągów, umożliwiają obejście dużych odstępów. Dźwigary pomocnicze stwarzają dodatkowe punkty podwieszenia wybranego torowiska.

Dźwigary pomocnicze między wiązarami żelbetowymi

Mocowanie urządzenia dźwignicowego za pomocą klamr skręcanych

Dźwigary pomocnicze między wiązarami żelbetowymi

Mocowanie urządzenia dźwignicowego za pomocą klamr skręcanych

Dźwigary pomocnicze pod wiązarem żelbetowym

Mocowanie torowiska HB klamrami skręcanymi