Układ zasilania prądowego do torowisk podwieszonych


Szynoprzewód bezpieczny KBH

  • Skrót KBH oznacza Kompaktowy Profil Komorowy z Ochroną Przeciwporażeniową i jest odporny na korozję, mocny i łatwy do zamontowania.
  • Szynoprzewód może być zastosowany jako główne zasilanie prądowe wzdłuż suwnicy i zasilać wiele suwnic pracujących na jednym torowisku. Może on być także montowany wzdłuż belki głównej.
  • Zastosowanie szynoprzewodu umożliwia pełne wykorzystanie drogi przejazdu dźwignicy i uniknięcie problemów powodowanych przez zwisający kabel płaski lub przewód oponowy wleczony.
  • Szynoprzewód spełnia wymagania przepisów VDE, norm europejskich i międzynarodowych oraz przepisów BHP.dostępny do wszystkich systemów HB jako układ zasilania prądowego wózka i główny układ zasilania prądowego

Przewód oponowy wleczony w osobnej szynie jezdnej

  • Układ zasilania prądowego do wózka przewodem płaskim, ciągniętym przez wózek kablowy w osobnej szynie jezdnej.
  • Zastosowanie tego układu zasilania prądowego umożliwia pełne wykorzystanie drogi jazdy wózka .
  • dostępny dla dźwignic podwieszonych typu ZHB i ZHB-X jako układ zasilania wózka