Polityka Prywatności


ABUS Crane Systems Polska sp. z o.o.
ul. Gaudiego 20
44–109 Gliwice
 

Kontakt:

Telefon:

+48 32 334 70 00

Faks:

+48 32 279 02 02

Internet:

http://www.abuscranes.pl

E-Mail: 

info@abuscranes.pl

NIP: PL 969-145-95-55
KRS: 0000263857
Sąd Rej. Gliwice X Wydz. Gosp. KRS
Kapitał zakładowy: 2 000 000 PLN

Korzystanie z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.abuscranes.pl jest jednoznaczne z akceptacją Polityki Prywatności stosowanej wobec użytkowników serwisu.
Odwiedzający stronę www.abuscranes.pl zgadza się na przechowywanie danych oraz na późniejszy dostęp do tych danych na swoim urządzeniu. Dane gromadzone są za pomocą niewielkich plików tekstowych, tzw. plików „cookies”. W żaden sposób nie służą one do określania tożsamości, zbierania danych osobowych, ani nie wpływają na konfigurację urządzenia, które jest używane do korzystania z serwisu.

Dane gromadzone są w celach:

1) statystycznych, w szczególności do badania:
 - ilości wizyt na podstronach,
 - spędzonego na nich czasu przez odwiedzających,
 - rodzaju urządzeń oraz wersji oprogramowania, z którego korzystają odwiedzający,
 - sposobu, w jaki odwiedzający trafiają do serwisu,
 - obszaru geograficznego / lokalizacji, z których pochodzą odwiedziny;

2) sesyjnych, które wygasają wraz z zakończeniem przeglądania serwisu przez użytkownika; dane tego typu ułatwiają poprawne działanie  serwisu.

Jeżeli użytkownik serwisu www.abuscranes.pl nie wyraża zgody na niniejszą Politykę Prywatności, może samodzielnie dokonać konfiguracji przeglądarki internetowej, z której korzysta, zabraniając  tworzenia i wykorzystywania przez nią plików „cookies”. W celu dokonania zmiany ustawień przeglądarki należy skorzystać z plików pomocy dołączonych do tego oprogramowania bądź też skontaktować się z jego producentem.

ABUS Crane Systems Polska sp. z o.o.
ul. Gaudiego 20
44–109 Gliwice

Tel.: +48 32 334 70 00
Faks: +48 32 279 02 02

info@abuscranes.pl