Wciągniki łańcuchowe / ABUCompact GM4 - Zapytaj o cene


Pan / Pani to pole jest wymagane

Imię to pole jest wymagane

Imię posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl

Nazwisko to pole jest wymagane

Nazwisko posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl

Nazwa firmy to pole jest wymagane

Nazwa firmy posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl

Ulica to pole jest wymagane

Ulica posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl

Kod pocztowy to pole jest wymagane

Kod pocztowy posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl

Miejscowość to pole jest wymagane

Miejscowość posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl

Kraj to pole jest wymagane

E-mail to pole jest wymagane

E-mail posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl

Telefon to pole jest wymagane

Telefon posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl


Dane techniczne preferowanego systemu dźwignicowego:
kg

Udźwig musi być liczbą całkowitą

mm

Rzeczywista wysokość podnoszenia (HW) musi być liczbą całkowitą

Możliwość przemieszczania ładunku w poziomie to pole jest wymagane

Napęd jazdy wózka to pole jest wymagane

mm

Długość toru jazdy (L) musi być liczbą całkowitą

Doprowadzenie zasilania to pole jest wymagane

Jezdnia wciągnika:
po stronie inwestora

Jezdnia wciągnika - typ profilu (np. IPE 240) musi być liczbą całkowitą

mm

Jezdnia wciągnika - szerokość półki (pasa) musi być liczbą całkowitą

mm

Jezdnia wciągnika - grubość półki (pasa) musi być liczbą całkowitą

Warunki na miejscu montażu
mm

Wysokość pomieszczenia w świetle musi być liczbą całkowitą

mm

Oczekiwana wysokość podnoszenia (HC) musi być liczbą całkowitą

mm

Wysokość dolnej krawędzi toru jazdy wciągnika (UK) musi być liczbą całkowitą

Proszę w polu komentarza krótko opisać, jak można zamocować torowisko..

Wiadomość to pole jest wymagane

Please leave following fields empty!

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ABUS Crane Systems Polska sp. z o.o. ul. Gaudiego 20, 44-109 Gliwice.
2. Na podany adres e-mail: iodo@abuscranes.pl może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem w zakresie przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu i obsługi Pani/Pana zgłoszenia złożonego przy wykorzystaniu usługi elektronicznego formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzania o ochronie danych nr 2016/679.
4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia.
5. Dane osobowe będą przechowywane do ustania celu przetwarzania.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymagane w celu świadczenia usług udostępnienia i obsługi elektronicznego formularza.

ABUS Crane Systems Polska sp. z o.o.
ul. Gaudiego 20
44–109 Gliwice

Tel.: +48 32 334 70 00
Faks: +48 32 279 02 02

info@abuscranes.pl