Wciągniki łańcuchowe / ABUCompact GM2 - Zapytaj o cene


Pan / Pani to pole jest wymagane

Imię to pole jest wymagane

Imię posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl

Nazwisko to pole jest wymagane

Nazwisko posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl

Nazwa firmy to pole jest wymagane

Nazwa firmy posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl

Ulica to pole jest wymagane

Ulica posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl

Kod pocztowy to pole jest wymagane

Kod pocztowy posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl

Miejscowość to pole jest wymagane

Miejscowość posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl

Kraj to pole jest wymagane

E-mail to pole jest wymagane

E-mail posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl

Telefon to pole jest wymagane

Telefon posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl


Dane techniczne preferowanego systemu dźwignicowego:
kg

Udźwig musi być liczbą całkowitą

mm

Rzeczywista wysokość podnoszenia (HW) musi być liczbą całkowitą

mm

Długość toru jazdy (L) musi być liczbą całkowitą

Jezdnia wciągnika:
po stronie inwestora

Jezdnia wciągnika - typ profilu (np. IPE 240) musi być liczbą całkowitą

mm

Jezdnia wciągnika - szerokość półki (pasa) musi być liczbą całkowitą

mm

Jezdnia wciągnika - grubość półki (pasa) musi być liczbą całkowitą

Warunki na miejscu montażu
mm

Wysokość pomieszczenia w świetle musi być liczbą całkowitą

mm

Oczekiwana wysokość podnoszenia (HC) musi być liczbą całkowitą

mm

Wysokość dolnej krawędzi toru jazdy wciągnika (UK) musi być liczbą całkowitą

Proszę w polu komentarza krótko opisać, jak można zamocować torowisko..

Wiadomość to pole jest wymagane

Please leave following fields empty!
ABUS Crane Systems Polska sp. z o.o.
ul. Gaudiego 20
44–109 Gliwice

Tel.: +48 32 334 70 00
Faks: +48 32 279 02 02

info@abuscranes.pl