Lekkie dźwignice podwieszane HB / Suwnica dwudźwigarowa ZHB-I - Zapytaj o cene


Pan / Pani to pole jest wymagane

Imię to pole jest wymagane

Imię posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl

Nazwisko to pole jest wymagane

Nazwisko posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl

Nazwa firmy to pole jest wymagane

Nazwa firmy posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl

Ulica to pole jest wymagane

Ulica posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl

Kod pocztowy to pole jest wymagane

Kod pocztowy posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl

Miejscowość to pole jest wymagane

Miejscowość posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl

Kraj to pole jest wymagane

E-mail to pole jest wymagane

E-mail posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl

Telefon to pole jest wymagane

Telefon posiada niepoprawną wartość

Proszę podać adres e-mail w formacie nazwa@domena.pl


Dane techniczne preferowanego systemu dźwignicowego:
kg

Udźwig musi być liczbą całkowitą

mm

Długość dźwigara suwnicy (LT) musi być liczbą całkowitą

mm

Długość toru jazdy (L) musi być liczbą całkowitą

sztuk

Ilość suwnic na jednym podtorzu musi być liczbą całkowitą

Warunki na miejscu montażu
mm

Wysokość dolnej krawędzi belki jezdni (UKB) musi być liczbą całkowitą

mm

Oczekiwana wysokość podnoszenia (HC) musi być liczbą całkowitą

Jezdnia suwnicy - typ profilu (np. IPE 240) musi być liczbą całkowitą

mm

Jezdnia suwnicy - szerokość pόłki musi być liczbą całkowitą

mm

Jezdnia suwnicy - grubość pόłki musi być liczbą całkowitą

Proszę w polu komentarza krótko opisać, jak można zamocować torowisko.

Wiadomość to pole jest wymagane

Please leave following fields empty!
ABUS Crane Systems Polska sp. z o.o.
ul. Gaudiego 20
44–109 Gliwice

Tel.: +48 32 334 70 00
Faks: +48 32 279 02 02

info@abuscranes.pl