suwnica pomostowa

Suwnice pomostowe

Suwnice firmy ABUS (o udźwigu do 120 t) są idealnym rozwiązaniem w transporcie dużych mas, w tym również przy dużych rozpiętościach. Katalog produktowy ABUS zawiera pięć typów konstrukcji suwnic: natorowe jednodźwigarowe i dwudźwigarowe, podwieszane, wspornikowe oraz półbramowe, przeznaczonych do różnych warunków pracy i miejsc montażu.

Suwnice jednodźwigarowe

Suwnice jednodźwigarowe firmy ABUS umożliwiają swobodny przepływ materiałów nawet w halach produkcyjnych i magazynowych o niewielkich powierzchniach. Oferowane są z dźwigarem walcowanym lub spawanym skrzynkowym. Wybór jednego z wariantów połączenia czołownicy z dźwigarem pozwala zoptymalizować wysokość podnoszenia.

Suwnice jednodźwigarowe w szczegółach      Zapytaj o cenę
16 t
39 m

Suwnice dwudźwigarowe

Suwnice dwudźwigarowe firmy ABUS zaprojektowane są do transportu mas do 120 t. Oferowane są w różnych wariantach i możliwe jest ich dopasowanie do specjalnych wymagań takich, jak: wyższa prędkość jazdy suwnicy, pomost remontowy, wciągarka linowa z pomostem czy pomocnicza wciągarka.

Suwnice dwudźwigarowe w szczegółach      Zapytaj o cenę
120 t
40 m

Suwnice podwieszane

Suwnice podwieszane firmy ABUS są optymalnym rozwiązaniem w przypadku gdy w hali nie ma możliwości budowy torowiska dla suwnicy natorowej. Montowane są one do konstrukcji dachowej. Niewielkie wymiary dojazdowe pozwalają na najlepsze wykorzystanie szerokości hali.

Suwnice podwieszane w szczegółach      Zapytaj o cenę
8 t
25 m

Suwnice wspornikowe

Jednodźwigarowe suwnice wspornikowe firmy ABUS montowane są na własnym torowisku, poniżej poziomu jazdy innych suwnic. Umożliwia to jednoczesną obsługę wielu stanowisk pracy. Jednodźwigarowa suwnica wspornikowa firmy ABUS oferowana jest do 5 t udźwigu i do 12 m wysięgu (wysięg zależny jest od udźwigu).

Suwnice wspornikowe w szczegółach      Zapytaj o cenę
5 t
12 m

Suwnice półbramowe

Jednodźwigarowa suwnica półbramowa EHPK (udźwig do 10 t) pracuje na własnym torowisku poniżej poziomu jazdy suwnic pomostowych. Suwnica ta ze względu na swoją konstrukcję  dopasowuje się do istniejącego systemu przepływu materiałów. Górna czołownica porusza się po jednej z szyn istniejącego torowiska, a dolna czołownica przejeżdża po posadzce hali, bez odrębnej szyny. Na konstrukcję hali przenoszone są nieznaczne obciążenia. Bezpieczeństwo przejazdu suwnicy zapewniają światła ostrzegawcze oraz funkcja wykrywania przeszkód. Jest to ekonomiczne rozwiązanie ze względu na niskie koszty inwestycji jak również szybki i nieskomplikowany montaż.

Suwnice półbramowe w szczegółach      Zapytaj o cenę
10 t
15 m